Home

Klimaatcrisis. Al 50 jaar geen effectieve klimaatpolitiek

11 politieke dwaasheden | 1 Klimaatcrisis

POLITIEKE DWAASHEDEN 1

Hoe kon het zover komen dat de wereld steeds harder de gevolgen van klimaatverandering ervaart? Hevig natuurgeweld, droogte, hittegolven, stijgende zeespiegel, (te) snel opschuivende klimaatzones, afnemende landbouwopbrengsten, smeltende gletsjers en ijskappen, ze zijn er allemaal al. Toch is er ook een plezierige ontdekking te doen.

Deze bijdrage is gebaseerd op
11 politieke dwaasheden, p.8-12,
meer info en bestellen klik hier

Wisten we dan niet tijdig van de klimaatdreiging? Zeker wel

De eerste CO2-metingen dateren van de late jaren vijftig in vorige eeuw. Al enkele jaren later weten we van het versterkte broeikaseffect, en dat de mens en zijn industriële revolutie daarvan de oorzaak zijn. Op 6 november 1965 meldt de Amerikaanse president de klimaatdreiging "die vernietigend kan zijn voor mensen" aan de Congresleden. In 1972 waarschuwt het massaal verspreide rapport De Grenzen aan de groei voor de toenemende verbranding van fossiele brandstoffen en voorspelt accuraat de CO2-concentratie in 2000.

Het mag allemaal niet baten: politieke traagheid ‘regeert’

Vele jaren gaan voorbij, worden verloren decennia zonder een spoor van doelmatig politiek ingrijpen. Zelfs de wetenschappelijke consensus vervat in rapporten sinds 1988 volstaat niet. Evenmin helpen het Klimaatverdrag uit 1992 of het Kyoto-Protocol uit 1997 ons aan een veilige klimaatkoers. Het is zenuwslopend wachten tot 2015 op het Akkoord van Parijs. Maar zelfs als alle landen hun engagementen nakomen, levert dat in 2100 naar schatting 3 °C temperatuurstijging op. Intussen haken de VS, Brazilië en andere landen af.

Onvergeeflijk politiek verzuim

Zoveel politieke traagheid voert ons naar een opwarming die veel groter en risicovoller kan zijn. We overschrijden gevaarlijk ver één van de tien planetaire grenzen, samen met de aanstormende biodiversiteitscatastrofe en stikstoframp, en verkeren in een quasi oorlogssituatie. Het gebrek aan effectief klimaatbeleid is een onvergeeflijk politiek verzuim.

Stom dat politici al die kansen lieten liggen

Wat het nóg erger maakt: alles wat we moeten doen, is tegelijk ook meest sociaal. De noodzakelijke transities maken ons onafhankelijk van gevaarlijke fossiele brandstoffen, zorgen voor betere lucht en gezondheid en leiden tot een duurzame economie die innoveert, toekomstbestendig is, voor goede jobs zorgt, iedereen een beter leven verzekert en weinig gevoelig is voor crises elders.

Een heel plezierige ontdekking

Als nogal wat politici vragen ‘Hoeveel kost dit?’ is het de zoveelste vervuiling van het klimaatdebat. Essentieel is: ‘Hoeveel kost niet-ingrijpen?’ Het antwoord is: ‘Onvoorstelbaar veel meer’. Het is hoog tijd om de positieve wisselwerkingen van crisisbestrijding en verduurzaming te ontdekken, een heel plezierige ontdekking.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Over de klimaatcrisis en de positieve spiraal van duurzaamheid, lees meer in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier
Over de noodzakelijke transities, lees meer in Transitie. Onze welvaart van morgen – slechts € 17 i.p.v. 19,95 inclusief verzending
Over planetaire grenzen, lees meer in de Pala artikelreeks planetaire grenzen

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN 

Vind in het Pala woordenboek meer artikels onder de term klimaatverandering - klik hier 

Andere termen in het Pala woordenboek
Aardegebruiksrecht | duurzaamheid | planetaire grenzen | transitie

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook