Home

Geweld bedreigt democratie wereldwijd. Democratie Index 2023

Democracy Index 2023 EIU

Klik om te vergroten

Dat conflict en oorlog toenemen, doet ook de democratie in de wereld geen deugd. Zo vallen de bevindingen in de Democratie Index 2023 meest summier samen te vatten… En eigenlijk is deze index nog veel te optimistisch.

Eind 2023 leeft een kleine helft – 45,4 procent van de wereldbevolking - in één of andere vorm van democratie.

Maar, aldus de Democratie Index, amper 7,8 procent van de mensen geniet van een volledige democratie… Toch is dat nog een overschatting zoals we verder zullen zien.

Bijna veertig procent (39,4) moet het stellen met een autoritair regime.

Zogenaamde hybride regimes – tussen autoritair en democratisch – vormen de politieke omgeving voor 15,2 procent van de mensen.

24 volledige democratieën

De wereld telt vierentwintig volledige democratieën volgens de Democratie Index 2023. De top zes is Noord-Europees – Noorwegen (1), IJsland (3), Zweden (4), Finland (5) en Denemarken (6) - aangevuld met Nieuw-Zeeland op de tweede plek.

Nog tien andere West-Europese landen halen het label ‘volledige democratie’. Drie daarvan halen de top tien - Ierland (7), Zwitserland (8) en Nederland (9) – die vervolledigd wordt met Taiwan (10).

De andere niet-Europese volledige democratieën zijn Canada (13), Australië (14), Uruguay (14), Japan (16), Costa Rica (17), Mauritius (21) en Zuid-Korea (22).

Nog veel te optimistisch

Met 24 democratieën die ‘volledig’ zouden zijn, is de Democratie Index eigenlijk nog veel te optimistisch. Want voor directe democratie heeft hij geen oog… en er is vrijwel geen enkele democratie die ook volwaardige vormen van directe democratie kent. (1)

Maar ook al is deze index van de Economist Group lang geen perfecte meetlat, ze levert toch op basis van vele gegevens een nuttige kijk op de staat van de representatieve democratie in de wereld.

50 gebrekkige democratieën

Chili, Tsjechië, Estland en Malta scoren het sterkst van de gebrekkige democratieën en kunnen hopen (opnieuw in het geval van Chili) op te rukken naar de beste indexstatus.

Tot de vijftig gebrekkige democratieën behoren ook de VS (29), Italië (34), België (36), India (41), Polen (41), Zuid-Afrika (45), Brazilië (51) en Indonesië (56)

34 hybride en 59 autoritaire regimes

Landen waar de democratie weinig kansen krijgt en vooral veel tegenstand, gaan van Bangladesh (75) tot Turkije (102) en Nigeria (105).

Helemaal autoritair zijn maar liefst negenenvijftig landen, waaronder Algerije, Ethiopië, Pakistan, Rusland, China…  om af te sluiten met Noord-Korea, Myanmar en Afghanistan als allerlaatste.

West-Europa voor het eerst beter dan Noord-Amerika

Voor het eerst sinds de start van de Democratie Index in 2006 presteert West-Europa beter dan Noord-Amerika.
West-Europa is ook de enige regio die niet achteruitgaat. De teruggang in Noord-Amerika is vorig jaar te wijten aan Canada. In 2024 is het vooral afwachten wat de VS brengt.

De grootste terugval van de democratie viel te merken in de regio Azië/Stille Oceaan.

De slechts presterende regio’s blijven Sub-Sahara Afrika en meest van al het Midden-Oosten & Noord-Afrika.

Dirk Barrez - hoofdredacteur Pala.be

Voetnoot
(1) Indien een volledige democratie zeker even goed moet zijn in directe als in representatieve democratie – en er zijn geen ernstige redenen waarom dat niet het geval hoort te zijn - zouden er maar uiterst weinig volledige democratieën zijn, makkelijk te tellen op één hand.

Bronnen
Wikipedia – Democracy Index
Economist Group Democracy Index (2023): conflict and polarisation drive a new low for global democracy
Economist Group  Democracy Index 2023

Zie ook
Democratie in ‘achteruit’ volgens Democratie Index 2021 | Pala 6-6-2022
Nederland in democratie-index 2018 op 11, België pas op 31 | Pala 22-4-2019

Tabel Wikipedia

Regio's: 

Lees ook