Home

INHOUD - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

Het boek Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving van Dirk Barrez neemt de geïnteresseerde lezer of lezeres mee in de discussies en argumentaties van mensen uit de hele wereld. Zo bouwen ze aan hun Programma voor een menselijke samenleving, met een economie die eindelijk van hen is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een begrensd aardegebruiksrecht voor iedereen.

Deze inhoudstafel biedt een overzicht van hun concrete utopie. Prelude en inleiding zijn aanklikbaar want geheel of deels te lezen op Pala.be, net als de covertekst. Een samenvatting van dit programma is opgenomen in het boek 11 politieke dwaasheden dat nog steeds beschikbaar is.

Dit boek is uitverkocht - een heruitgave wordt onderzocht
klik hier om te bestellen

Prelude - We weten dat het beter kan

Pala, van eiland tot wereld

Inleiding - Onze grootste onvrijheid: 'Het kan niet anders'

Onze grootste vrijheid: het kan anders - Beweging voor een beter leven - Radicaal en dus pragmatisch, utopisch en dus realistisch - Terugval van de vertrouwde wereld ... tot zij
breekt? - Kiezen om te leven - De menselijke samenleving, helaas geen pleonasme

Programma voor een menselijke samenleving - inhoudstafel

Deel 1 – Mens en democratie

§1 Een keuze voor de mens

§2 Radicale, participatieve democratie en integraal federalisme

§3 Mondiale democratie – de wereld van de volkeren

§4 Primaat van de democratie – waar nodig gaat algemeen belang voor privébelang

§5 Democratie en emancipatie – een zeer breed speelveld

Deel 2 – Economie, planeet en chaos

§6 Geen samenleving en geen politiek zonder economie, geen economie zonder planeet

§7 We zijn in oorlog … maar anders dan we spontaan denken

Deel 3 – Creatie van welvaart: democratisch, sociaal en ecologisch

§8 Kapitaal voor de mens, duurzaam beheerd

§9 De aarde en de natuur, ons grootste kapitaal

§10 Recht om welvaart te creëren

§11 Een economie van de mens – economische democratie

§12 Een economie voor de mens – wij moeten onze economie sturen

§13 Voorrang voor thuismarkten en regionale economieën

§14 Voedselsoevereiniteit en sociaal contract voor een duurzame landbouw

§15 Thuismarkteconomie en ontwikkeling welvaartsmachine

§16 Handel ja, uitbuiting neen

§17 Grenzen aan economische machtsconcentratie en financiële speculatie

Deel 4 – Creatie van welvaart: sociaalecologisch

§18 Mondiale sociale kaderwet

§19 Het milieu heeft zijn rechten

§20 Een ecologische economie – een sociaalecologische economie

§21 Een sociaalecologisch pact

§22 Dienstbare technologie – gebruik wetenschap en technologie voor wat ze waard zijn

Deel 5 – Verdeling van welvaart

§23 Menswaardig werk voor iedereen

§24 Welvaartsverdeling en sociale economie

§25 Voor iedereen een mondiaal basisinkomen

§26 Herverdeling – voor iedereen een maximuminkomen

§27 Welvaartsverdeling, ecologische economie en democratie:

aardegebruiksrecht als andere naam voor maximuminkomen

§28 Maatschappelijke zekerheid:

kinderen, andersvaliden, zieken, werklozen, ouderen

§29 Gezondheid, inkomen en verzekerde gezondheidszorg

§30 Wonen – van een dak boven het hoofd tot leefbare steden

Deel 6 – Overheid, samenleving en publieke goederen

§31 Veiligheid

§32 Rechtszekerheid

§33 Nood aan publieke goederen

§34 Actieve overheden, georganiseerde samenlevingen, participerende burgers

§35 Overheidsmiddelen en belastingplicht

Deel 7 – Kennis en media

§36 Recht op kennis en onderwijs – wetenschap blijft vrij

§37 Het belang van informatie en van onafhankelijke media – mediademocratie

Deel 8 – Samenleving, cultuur en universalisme

§38 Bloeiende civiele samenleving

§39 Van de zin en de last van cultuur … tot universalisme

§40 Van multiculturele samenlevingen en wereldbeelden

Besluit – Van eiland tot één leefbare wereld: de Beweging voor een Menselijke Samenleving

§41 Eén leefbare wereld

Epiloog - En de politiek?


(1) De eerste aanzet voor dit Programma voor een Menselijke Samenleving verscheen op het hoogtepunt van de antiglobaliseringsbeweging als Programma voor een Andere Wereld. Dat was het nawoord van Barrez Dirk, De antwoorden van het antiglobalisme, 2001. Het werd in de diepte uitgewerkt in het boek Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving, 2008, en kreeg in 2011 bij de opkomst van de verontwaardigden zijn plaats in het boek van Verontwaardiging naar Verandering, en in 2019 ook in 11 politieke dwaasheden om inspiratie te bieden voor nieuwe bewegers.