Home

Programma voor een Menselijke Samenleving

Dit is de samenvatting van de utopie Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving, 2008, 257p. De geïnteresseerde lezer of lezeres vindt in dit boek van Dirk Barrez ook de discussies, toelichtingen en argumentaties die de basis en achtergrond vormen voor dit programma. (1) De prelude is aanklikbaar want helemaal te lezen op Pala.be

Dit boek is nog steeds te verkrijgen
klik hier om te bestellen

Prelude - We weten dat het beter kan |Pala, van eiland tot wereld

Inleiding - Onze grootste onvrijheid: 'Het kan niet anders'

Programma voor een menselijke samenleving

Deel 1 – Mens en democratie

§1 Een keuze voor de mens

§2 Radicale, participatieve democratie en integraal federalisme

§3 Mondiale democratie – de wereld van de volkeren

§4 Primaat van de democratie – waar nodig gaat algemeen belang voor privébelang

§5 Democratie en emancipatie – een zeer breed speelveld

Deel 2 – Economie, planeet en chaos

§6 Geen samenleving en geen politiek zonder economie, geen economie zonder planeet

§7 We zijn in oorlog … maar anders dan we spontaan denken

Deel 3 – Creatie van welvaart: democratisch, sociaal en ecologisch

§8 Kapitaal voor de mens, duurzaam beheerd

§9 De aarde en de natuur, ons grootste kapitaal

§10 Recht om welvaart te creëren

§11 Een economie van de mens – economische democratie

§12 Een economie voor de mens – wij moeten onze economie sturen

§13 Voorrang voor thuismarkten en regionale economieën

§14 Voedselsoevereiniteit en sociaal contract voor een duurzame landbouw

§15 Thuismarkteconomie en ontwikkeling welvaartsmachine

§16 Handel ja, uitbuiting neen

§17 Grenzen aan economische machtsconcentratie en financiële speculatie

Deel 4 – Creatie van welvaart: sociaalecologisch

§18 Mondiale sociale kaderwet

§19 Het milieu heeft zijn rechten

§20 Een ecologische economie – een sociaalecologische economie

§21 Een sociaalecologisch pact

§22 Dienstbare technologie – gebruik wetenschap en technologie voor wat ze waard zijn

Deel 5 – Verdeling van welvaart

§23 Menswaardig werk voor iedereen

§24 Welvaartsverdeling en sociale economie

§25 Voor iedereen een mondiaal basisinkomen

§26 Herverdeling – voor iedereen een maximuminkomen

§27 Welvaartsverdeling, ecologische economie en democratie:

aardegebruiksrecht als andere naam voor maximuminkomen

§28 Maatschappelijke zekerheid:

kinderen, andersvaliden, zieken, werklozen, ouderen

§29 Gezondheid, inkomen en verzekerde gezondheidszorg

§30 Wonen – van een dak boven het hoofd tot leefbare steden

Deel 6 – Overheid, samenleving en publieke goederen

§31 Veiligheid

§32 Rechtszekerheid

§33 Nood aan publieke goederen

§34 Actieve overheden, georganiseerde samenlevingen, participerende burgers

§35 Overheidsmiddelen en belastingplicht

Deel 7 – Kennis en media

§36 Recht op kennis en onderwijs – wetenschap blijft vrij

§37 Het belang van informatie en van onafhankelijke media – mediademocratie

Deel 8 – Samenleving, cultuur en universalisme

§38 Bloeiende civiele samenleving

§39 Van de zin en de last van cultuur … tot universalisme

§40 Van multiculturele samenlevingen en wereldbeelden

Besluit – Van eiland tot één leefbare wereld: de Beweging voor een Menselijke Samenleving

§41 Eén leefbare wereld


(1) De eerste aanzet voor dit Programma voor een Menselijke Samenleving verscheen op het hoogtepunt van de antiglobaliseringsbeweging als Programma voor een Andere Wereld. Dat was het nawoord van Barrez Dirk, De antwoorden van het antiglobalisme, 2001. Het werd in de diepte uitgewerkt in het boek Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving, 2008, en kreeg in 2011 bij de opkomst van de verontwaardigden zijn plaats in het boek van Verontwaardiging naar Verandering, en in 2019 ook in 11 politieke dwaasheden om inspiratie te bieden voor nieuwe bewegers.