Home

Kerven in de wereld. Onbetaalbare jacht op bodemrijkdommen

‘Kerven in de wereld’ is een vierdelig essay van Dirk Barrez over de onbetaalbare jacht op bodemrijkdommen. De nieuwe goudkoorts die wereldwijd woedt, slaat diepe wonden. Erger, mijnbouw is een ecologische uitputtingsslag die we onmogelijk kunnen winnen. En nog meer, de sociale en economische pil ervan is onbetaalbaar. Maar, hoe moet het dan wel?

Alvast een kort overzicht van wat u de komende dagen mag verwachten.

1. Nieuwe goudkoorts

Auto’s, gsm’s, pc’s, tv’s… nooit is er meer geproduceerd dan in het begin van de 21ste eeuw. Nooit ook was de mondiale jacht op ijzer, coltan, koper, lood, zink, aluminium, titaan, goud, zilver, bauxiet, uranium, kobalt of nikkel zo groot. Maar deze nieuwe goudkoorts slaat vele en diepe wonden.

lees het volledige eerste deel

2. Een uitputtingsslag die we niet kunnen winnen

De mijnbouw slorpt tien procent van alle verbruikte energie op - onhoudbaar in tijden van opwarming - vergt veel gevaarlijke chemicaliën die al dan niet per ongeluk geloosd worden, is een aanslag op onze levensbelangrijke ecosystemen en op de biodiversiteit, en… zelfs al raken ertsen niet meteen uitgeput, ze zijn in elk geval eindige materie.

lees het volledige tweede deel

3. De sociale en economische pil van mijnbouw

De huidige mijnbouw is niet enkel ecologisch onhoudbaar. Ook de kosten voor mens en samenleving zijn ondraaglijk hoog. Bijna altijd is zeker wie de winnaars zijn, de mijnmultinationals. Waar ze neerstrijken, vinden we de talrijke verliezers, de meeste bewoners van de streek en zelfs vele werknemers. Zij slikken de zware sociaal-economische pil.

lees het volledige derde deel

4. Een andere mijnbouw. Een andere globalisering

De jacht op bodemrijkdommen is een ecologische uitputtingsslag, een sociaal bloedbad en een economische vloek. De makkelijkste uitweg is natuurlijk, stop ermee, volledig, nu meteen. Wel jammer natuurlijk dat dan meteen onze hele economie stil ligt, en dus het leven. Dan maar verder doen zoals we bezig zijn? Oh neen, zeker niet, de kost is onbetaalbaar. Maar wat dan?

lees het volledige vierde deel
 

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur van Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving


Dit dossier kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.