Home

Scherpstellen | de unieke kans van Trumpisme?

Er schuilt nogal wat ironie in vele reacties op de America First politiek van Trump. Plots horen we vrijwel alleen uitgesproken positieve stemmen over globalisering en vrijhandel… alsof er niet al minstens 20 jaar stemmen zijn die terecht waarschuwen voor de negatieve kanten ervan, andersglobalisten, ecologisten, verontwaardigden, syndicalisten, neokeynesianen, boerenbewegingen, transitiewetenschappers – om er maar enkele te noemen.

Verplicht de komst van Trump dan niet tot het laten weerklinken van echte alternatieven, tussen of naast een warrig America First Trumpisme en een ongeremde globaliseringsdrang die ons nog maar kort geleden in de grootste financiële en economische crisis stortte in bijna tachtig jaar, geen oplossing kent voor de zware ecologische uitdagingen en geen benul of ambitie heeft om de hele wereld naar een ‘welvaartsstaat voor de 21ste eeuw’ te leiden - anders dus en vooral beter.

Is de komst van Trump geen window of opportunity, een unieke kans voor samenlevingen met visie en verantwoordelijkheidszin om versneld een sociaalecologische en democratische economie uit te bouwen, een antwoord op de onverantwoordelijkheid van zowel neoliberale globalisering als Trumpisme? (db)

Regio's: 

Lees ook