Home

Smartphones: gitzwarte ecologische én sociale achterkant

Het Greenpeace rapport over de milieukost van smartphones kreeg terecht veel aandacht. Veel minder aandacht is er voor de archislechte arbeidsvoorwaarden bij de grootste producent Samsung.

10 jaar smartphones hebben een onaanvaardbare ecologische last meegebracht… terwijl het perfect anders zou kunnen. Ze zouden als vanzelfsprekend geconcipieerd kunnen zijn voor een circulaire economie, makkelijk herstelbaar, met een lange levensduur en geproduceerd op basis van hernieuwbare energie. Redenen genoeg voor de grote belangstelling die het Greenpeace rapport From smart to senseless. The Global Impact of 10 Years of Smartphones kreeg.

Amper vier maanden geleden kreeg de studie van het Internationaal Vakverbond Samsung. Technologie moderne, conditions de travail médiévales niet de aandacht die ze zonder twijfel eveneens verdient. Want ze vertelt de pendant van de ecologische rampspoed, namelijk de sociale miserie die de mondiale productiemachine van Samsung meebrengt.

De zowat anderhalf miljoen fabriekswerkers en -werksters verrichten hun arbeid voor karige lonen, ruim onder het Aziatische minimale levensinkomen… terwijl, aldus het Internationaal Vakverbond, slechts een fractie van de winst zou volstaan om dat minimum aan iedereen te betalen.

Erger, ze werken in slechte en soms levensgevaarlijke werkomstandigheden. Het Internationaal Vakverbond reveleert onder andere dat werknemers stierven aan kanker en verwante ziekten nadat ze waren blootgesteld aan chemische producten die gebruikt worden in de productieketen van Samsung. (db)

Bronnen

Het rapport van Greenpeace
From smart to senseless. The Global Impact of 10 Years of Smartphones
Het rapport van het Internationaal Vakverbond
Samsung. Technologie moderne, conditions de travail médiévales

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Landen: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.