Home

Verzuurde oceanen

PLANETAIRE GRENZEN 4

Er zijn nog meer planetaire grenzen die gevaarlijk dichtbij komen. De verzuring van de oceanen is sinds de industriële revolutie toegenomen met dertig procent. Meer mag dat niet worden, want die verzuring bedreigt de mariene biodiversiteit en de capaciteit van de oceanen om CO2 op te nemen, een zogenaamde sink-functie. Vervelend is wel dat de verzuringssnelheid minstens honderd keer groter is dan ooit in de jongste twintig miljoen jaar.

De grootste oppervlakte

We weten het wel, op onze planeet is veel meer wateroppervlak dan land. Toch gaat daar maar heel weinig aandacht naar. Om die leemte wat op te vullen, verwijzen we graag naar The First Global Integrated Marine Assessment. World Ocean Assessment I, waarin de Verenigde Naties gegevens verzamelden over de toestand van onze oceanen. Die compilatie en beoordeling uit 2015 telt maar liefst 1.752 pagina’s. Maar laat u daardoor niet afschrikken. Ga rustig op zoek naar wat u vooral wil weten.

Dat kan te maken hebben met de grote ecosysteemdiensten die de oceanen ons leveren, met de voedselzekerheid en -veiligheid van het vele eetbare dat we eraan danken, met de vele activiteiten die mensen er uitoefenen, of met de mariene biodiversiteit en de kwaliteit van de mariene leefgebieden.

U leest er ook een algemene inschatting van de impact die de mens uitoefent op de oceanen, en van de waarde die ze vertegenwoordigen voor diezelfde mensen. Zeker is dat geen enkel deel van de oceanen vandaag nog ontsnapt aan het menselijke ingrijpen, zelfs niet de meest afgelegen gebieden. Bovendien is die menselijke druk heel divers en heel complex. Soms zijn de gevolgen heel geconcentreerd, zoals een grote dode zone in de Golf van Mexico. Soms zijn ze sterk verspreid.

Dirk Barrez - hoofdredacteur Pala.be

Deze bijdrage is gebaseerd op Barrez Dirk, TRANSITIE. Onze welvaart van morgen, p.37, voor meer info en kopen klik hier

Lees meer
www.worldoceanassessment.org
The First Global Integrated Marine Assessment. World Ocean Assessment I  

Lees volgend artikel PLANETAIRE GRENZEN 5

Vind alle bijdragen via dit overzicht van de artikelreeks PLANETAIRE GRENZEN 


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook