Home

De lange weg naar gezondheid voor allen

Niemand is verzekerd van een goede gezondheid, hoe rijk men ook is of hoe voorzichtig men ook leeft. Maar wie onvoldoende te eten heeft, of zeer eenzijdig, kan een goede gezondheid zeker vergeten. De eerste basisregel van elke gezondheidszorg is dus armoedebestrijding. Alleen voldoende inkomen kan ervoor zorgen dat mensen zich degelijk kunnen voeden en zo het fundament leggen voor een goede gezondheid. Te veel en te vet eten is een probleem van rijke mensen, niet van de meeste mensen, want die zijn arm. Armoede plus de bijbehorende ondervoeding maken ziek en zijn dus de allergrootste ziekmakers.
Twee ziekenfondsen en ruim tien NGO’s, meestal ontwikkelingsorganisaties, hebben net het boekje ‘Spoedige beterschap… in 2015. De lange weg naar gezondheid voor allen’ gepubliceerd. Dat heeft aandacht voor onze zieke wereld, o.a. voor het fenomeen dat steeds meer landen zowel geconfronteerd worden met armoedeziekten zoals tuberculose als met beschavingsziekten zoals tandbederf en hart- en vaatziekten. Deze publicatie plaatst die in het perspectief van de millenniumdoelstellingen en zoekt naar beterschap.

‘Spoedige beterschap… in 2015. De lange weg naar gezondheid voor allen’, 76 p., 5 euro

Regio's: 
Thema: 

Lees ook