Home

Eén grote wereldvakbond in 2006

De globalisering van de economie treft ook de werknemers en hun vakbondsorganisaties. Vroeger konden ze goede lonen en werkomstandigheden afdwingen binnen de vooral nationale economieën. Vele werknemers – in textiel, informatica, metaal – ervaren dat die tijd voorbij is, er is concurrentie uit de hele wereld en dus nood om zich Europees en zelfs mondiaal te organiseren.
Want we geven goederen, diensten en geld de rechten om steeds vrijer door de wereld te reizen en die rechten zijn ook afdwingbaar. Maar de rechten van de werknemers zijn niet afdwingbaar, zelfs niet de sociale basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie: vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandelingen, geen kinderarbeid, geen dwangarbeid, geen discriminatie op de werkvloer.
De vakbonden die al lang ook internationaal actief zijn, hebben nu beslist dat ze samen sterker staan om die rechten af te dwingen. De twee grote wereldvakbonden, het IVVV (Internationaal Verbond van Vrije Vakbonden) en het WVA (Wereldverbond van de Arbeid) gaan zich dit jaar ontbinden om een nieuwe vakbondsinternationale te stichten.

www.cmt-wcl.org     www.icftu.org

Regio's: 

Lees ook