Home

Forse daling Index voor Menselijke Ontwikkeling door corona

Een gezondheidscrisis die snel escaleert in een economische en sociale crisis. Dat is een heel gevaarlijke cocktail voor de menselijke samenlevingen.

Corona veroorzaakt teloorgang van
zes jaar menselijke ontwikkeling (UNDP)

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) heeft zijn Index voor Menselijke Ontwikkeling aangepast aan een wereld met corona. De zware impact van covid-19 op vooral inkomens en  scholing maar ook op de levensduur leidt tot een sterke daling van deze index.

De achteruitgang in deze coronasimulatie is zo sterk dat ze alle vooruitgang van de voorbije zes jaar inzake menselijke ontwikkeling uitwist.

Het is voor het eerst sinds de lancering van de Index in 1990 dat de Menselijke Ontwikkeling in de wereld er slechter aan toe is. (db)

Bron
Vind het UNDP-rapport COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery
Zie ook UNDP Coronavirus vs. inequality. How we’ll pay vastly different costs for the COVID-19 pandemic

Regio's: 

Lees ook

Organisatie achter transitiefestivals is niet meer… transitienood blijft

Meest bekend is TransitieNetwerk Middenveld voor drie succesvolle Transitiefestivals, meest belangrijk is zijn toekomstbeeld voor een duurzame samenleving. Nu TNM verdwijnt, overschouwen we zijn betekenis. Nuttig want samenleving, politiek en econonomie worstelen met tal van manke systemen: de nood aan transitie is groter dan ooit.