Home

Geen akkoord over wereldhandel. Een moeilijke positie voor een land als India.

Bij de WTO zit het eens te meer vast. De onderhandelaars kunnen binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie maar geen handelsakkoorden meer rond krijgen. Samengevat draait het grootste struikelblok over hoe makkelijk de rijke landen hun industriële goederen kunnen uitvoeren naar het Zuiden en omgekeerd over de mate waarin het Noorden de bescherming van zijn landbouw afbouwt. Aan de vrijmaking van de dienstensector is men voorlopig helemaal niet toe. Ook de poging van de zogenaamde G4 - een groep gevormd uit de VS, de Europese Unie, Brazilië en India en vorige week bijeen in het Duitse Potsdam - om vooruitgang te boeken, is mislukt.
Het Zuiden verwijt het Noorden hun landbouwexportsubsidies onvoldoende te willen inkrimpen. Maar arme landen betwisten de representativiteit van die G4 voor het Zuiden. Zij willen immers in de eerste plaats hun eigen landbouw beschermen zowel tegen goedkope invoer van het Noorden als van andere zuidelijke landen zoals Brazilië.
Meer en meer blijkt hoe moeilijk een land als b.v. India het krijgt in zijn internationale opstelling. Zal het aanschuren bij de rijke landen van de G8? Of zich verder concentreren op hernieuwde handelsgesprekken binnen de G4? Of zich vooral verenigen met andere sterk opkomende zuidelijke landen als Brazilië, China, Mexico en Zuid-Afrika – de G5? Of toch nog de sterke band behouden met het gros van de ontwikkelingslanden?
Intussen draait ook op handelsvlak de wereld verder. Wanneer het binnen de WTO niet lukt, komen er zeker meer bilaterale en regionale handelsakkoorden. Op 30 juni zullen de VS en Zuid-Korea een handelsovereenkomst tekenen. Voor de VS is dat de grootste overeenkomst sinds het akkoord over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelszone die in werking trad begin 1994.

Bronnen: IPS, Broederlijk Delen
Meer informatie over G7 tot G77 in PALA woordenboek http://www.pala.be/woordenboek.php

Regio's: 
Thema: 

Lees ook