Home

Het dubbeldenken rond een ‘nog niet zo dure olie'

Al bij al is olie de jongste decennia minder in prijs gestegen dan heel wat andere producten en diensten. Brood steeg bijvoorbeeld zeker evenveel in prijs. En dat is merkwaardig. Want graan kun je altijd opnieuw telen en is dus eigenlijk onuitputtelijk. En dat kan je van olie allerminst beweren, de voorraad is eindig.

Eigenlijk moet de prijs dus nog omhoog, om economische redenen. Tot die redenen behoort ook dat olie een kostbare grondstof is voor de aanmaak van heel wat nuttige producten zodat het voor iedere buitenstaander nogal idioot lijkt om die grondstof gewoonweg op te branden.
En de andere ecologische redenen voor een nog hogere olieprijs kennen we ook, het is de dreigende opwarming van de aarde.

Het politieke beleid blijft intussen gevangen zitten in een beklemmend dubbeldenken. Dat is goed te merken bij de Britse premier Gordon Brown die net nog in Saoedi-Arabië pleitte voor een hogere olieproductie. Maar je kan niet aan de ene kant zeggen dat er meer olie moet vloeien en tegelijkertijd beweren dat de emissie van broeikasgassen moet verminderen - vooral dan in rijke landen om ruimte te scheppen voor de nodige welvaartsgroei in de armste landen. Dat is een onhoudbare spreidstand die een snelle overgang naar een meer ecologisch verantwoorde economie hypothekeert.

Olievrij tegen 2020

Dan is de houding van een land als Zweden honderd keer rechtlijniger. Twee jaar geleden besliste de regering om olievrij te zijn in 2020. Bij de energie- en economieconservatieven zorgt zoiets vanzelfsprekend voor meewarig gelach. Vanzelfsprekend is dit een torenhoge en niet makkelijk te realiseren ambitie. Maar Zweden wil in elk geval een economie die zo weinig mogelijk kwetsbaar is door een grondstof die schaars én dus duur zal zijn - dat is heel verstandig.

En het land heeft vroeger al bewezen dat planning ook succesrijk kan zijn. In 1970 haalde Zweden zijn energie nog voor 77 procent uit olie. In 2003 is dit percentage meer dan gehalveerd tot 32 procent. Hernieuwbare energie is dan al goed voor 26 procent. In de Europese Unie is het gemiddeld amper 6 procent.

Afwachten wie er straks meewarig of groen lacht. (DB)

Weblinks

Klik hier voor Zweeds regeringsdocument over omslag naar nul procent olieafhankelijkheid

Klik hier voor artikel Plea by PM Gordon Brown at talks on oil price

Klik hier voor verslag Klimaatseminarie

Lees ook

Groei en bnp obsessies in coronatijd

De obsessie met groei springt opnieuw in het oog in de berichtgeving over de gevolgen van de coronacrisis. Samenlevingen zouden te maken krijgen met iets als ‘negatieve groei’ van hun economie.

Staat wie zoiets schrijft of uitspreekt er niet bij stil dat groei nooit negatief kan zijn? Groei betekent groter worden, toename.

In het omgekeerde geval is het afname, achteruitgang of krimp, zoals watervoorraden die afnemen, krimpend bosareaal of achteruitgang van de mentale gezondheid… en dus ook economische krimp of achteruitgang.