Home

Jaarlijkse G8-top in Japan in de schaduw van wereldwijde uitdagingen - fora van Mali tot Japan

De enorme uitdagingen waarvoor de globaliserende wereld momenteel staat - de klimaatverandering, de stijgende voedsel- en olieprijzen, de economische crisis en de groeiende sociale ongelijkheid - kunnen niet anders dan hun schaduw werpen over de jaarlijkse top van de zeven rijkste industrielanden en Rusland, de G8, die van 7 tot 9 juli plaatsvindt op het noordelijke Japanse eiland Hokkaido. De G8 is de voorbije decennia de gangmaker geweest van de neoliberale globalisering en privatisering waartegen het protest van heel diverse zijde met elke topconferentie aangroeit.

Dat de hooggespannen verwachtingen ook nu niet meteen zullen worden ingelost, hoeft niet te verbazen. De populariteit van menig staatshoofd of regeringsleider is in eigen land tot op een historisch dieptepunt gezakt (zowel Bush, Fukuda, Sarkozy als Brown doen het in recente opiniepeilingen bijzonder slecht) en de economische en financiële vooruitzichten zijn het laatste halfjaar veel somberder geworden.

Zelfs nu de G8 het onderling eens lijkt te geraken over een halvering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, blijft er nog een moeizame weg te gaan om op korte termijn de zo noodzakelijke maatregelen te nemen in opvolging van het Kyoto-verdrag dat in 2012 afloopt. Vooral de VS, maar ook Canada en Japan, toonden zich de voorbije maanden allerminst inschikkelijk om fundamentele stappen vooruit te zetten indien opkomende groeilanden zoals China en India niet dezelfde inspanningen zouden doen. Critici uit de milieubeweging verwachten dat er geen concrete stappen van de G8 moeten worden verwacht en dat de Klimaatconferentie van Kopenhagen in december 2009 misschien een laatste uitweg uit de impasse kan opleveren. Maar elk uitstel kan de opwarming de aarde onherstelbare schade toebrengen.

Maandag, voor de eigenlijke top zou beginnen, had de G8 zeven Afrikaanse staatshoofden (Algerije, Ethiopië, Ghana, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zuid-Afrika en de Afrikaanse Unie) uitgenodigd voor een speciale ontmoeting over de problemen van het continent. Van de hoogdravende beloften over meer en betere ontwikkelingshulp en schuldverlichting van de G8-top van 2005 in het Schotse Gleneagles blijkt drie jaar later nog maar heel weinig te zijn hard gemaakt. Niet eens een kwart van de toen beloofde 25 miljard dollar steun is ook toegekend. Bovendien wordt Afrika extra zwaar getroffen door de voedselcrisis en de brandstofprijzen. Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, kondigde in Japan aan dat de EU een speciaal fonds van één miljard euro zal vrijmaken voor ondersteuning van de landbouwsector in de armste landen.

Forum des Peuples in Mali - People' Forum in Japan

Tijdens het alternatieve Forum des Peuples in het Malinese Koulikoro stond het voorbije weekend eveneens de voedselcrisis centraal. Aminata Touré, een vroegere minister in Mali, waarschuwde de G8 dat de Afrikaanse boeren een verdere verarming niet zullen blijven accepteren.

Traditioneel is een G8-top goed voor een massa betogers en alternatieve conferenties. Van het People's Forum in Sapporo tot de radicale actiekampen rond het Toya-meer waren meer dan duizend - vooral Aziatische - activisten in de weer. Koreaanse vakbondsmensen en boeren die wilden protesteren tegen de goedkope invoer van vlees uit de VS mochten Japan zelfs niet binnen. De Japanse autoriteiten hadden de hulp van het Amerikaanse leger ingeroepen om de veiligheid in en rond de conferentieplaats te garanderen.

Walden Bello, van Focus on the Global South, vindt dat de NGO's zich niet te vlug een rad voor de ogen mogen laten draaien door de vage beloften van de G8, maar de protesten van Genua in 2001 moeten voortzetten. (JVC)

Websites

klik hier voor Demonstraties tegen de G8 in Japan 1

klik hier voor Demonstraties tegen de G8 in Japan 2

klik hier voor Demonstraties tegen de G8 in Japan 3

klik hier voor "Civil Society's Choice at the G8 Summit: The Road of Genoa or the Road of Gleneagles?" Kritische analyse door Walden Bello (Focus on the Global South)

klik hier voor Advertenties in Financial Times Oproep aan leiders G8

klik hier voor "Climate-change goals fall short at G8"

klik hier voor "Climate deadlock seen at G8 despite 'constructive' Bush."

klik hier voor Forum des Peuples (Mali)

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.