Home

Te belangrijk om over te laten aan politici, laat staan bankiers: economie

Zonnebloem-droogte

Economie is de kunde om de schaarste te beheren. Vreemd dat de meeste politici en economen daar zo weinig over te zeggen hebben nu uiteenlopende fenomenen als exploderende gasprijzen, droogteperiodes met slinkende watervoorraden,  honger en inflatie annex economische crisis toeslaan.

Zeker is dat, als overheden de schaarste slecht beheren, zowat iedereen daarvan de zware prijs betaalt.

Vooral onverantwoordelijke centrale bankiers – eerst zien ze geen inflatie en nu niet de crisis die ze veroorzaken - en kortzichtige politici hebben er alle baat bij om goed te begrijpen wat economie is. Pala wil een handje helpen met volgende bijdragen want de economie omvat veel meer dan de meesten in de gaten hebben:

                    Wat is economie eigenlijk? - Het is opletten om het begrip ‘economie’ niet in de verdomhoek te stoppen want we hebben een duurzame economie hard nodig. Laten we de economie omarmen door ons eraan te herinneren waarvoor dat begrip hoort te staan | Pala 5-7-2019

                    Als overheden schaarste slecht beheren… betaalt zowat iedereen - Exploderende gasprijzen, verwoestende droogten, inflatiestorm, voedseltekorten… gecombineerd met economen én vooral politici die voortdurend prijsgeven hoe weinig ze de essentie van economie vatten. De wereld beheert de schaarste slecht en iedereen lijdt | Pala 29-9-2022

(uit de inleiding van de Pala nieuwsbrief 30 september 2022)

Regio's: 

Lees ook

Organisatie achter transitiefestivals is niet meer… transitienood blijft

Meest bekend is TransitieNetwerk Middenveld voor drie succesvolle Transitiefestivals, meest belangrijk is zijn toekomstbeeld voor een duurzame samenleving. Nu TNM verdwijnt, overschouwen we zijn betekenis. Nuttig want samenleving, politiek en econonomie worstelen met tal van manke systemen: de nood aan transitie is groter dan ooit.

11 POLITIEKE DWAASHEDEN

Tot voorbij de verkiezingen verschijnt een artikelreeks op basis van het boek '11 politieke dwaasheden'. Omdat het belangrijk is wie we kiezen. En omdat burgers na de verkiezingsdag hun politici niet mogen loslaten als ze hun toekomst willen herwinnen.