Home

Kent u Accenture, of Convergys?

Kent u Accenture, opererend van op Bermuda? Het bedrijf is opgericht in 1989 en telt nog geen 20 jaar later meer dan 186.000 werknemers. Het is actief in 49 landen, draait intussen een omzet van ruim 23 miljard dollar en levert, naar eigen zeggen, zijn diensten aan 94 van de 100 Fortune Global 100 bedrijven, zeg maar aan iedereen die echt meetelt in de huidige wereldeconomie. En wat doet dat bedrijf dan? Wel, het definieert zich vandaag als een mondiaal bedrijf in management consulting, IT consulting en outsourcing, als een mondiale dienstenleverancier dus.

Of zegt Convergys u iets, met hoofdkwartier in Cincinnati? Topspeler in de call centre-bedrijvigheid, zelf spreekt Convergys van relationship management. Enkele sleutelcijfers: bijna 75.000 werknemers, 79 vestigingen de wereld rond, 35 werktalen, klanten in meer dan 70 landen waaronder de helft van de Fortune 500.

Net als in de oude domineren ook in de nieuwe economie de multinationals

Het zal sommigen misschien verbazen, maar de nieuwe informatie-economie aan bedrijfskant is echt niet zo verschillend van de oude economie. Want in die mondialiserende economie van eind 20ste - begin 21ste eeuw ontstaan nieuwe giganten die heel wat activiteit concentreren. In sectoren zoals die van informatietechnologiediensten of van callcenters beheersen enkele multinationals de wereldmarkt en leveren zij hun diensten wereldwijd, o.a. aan de oude multinationals. Bij informatietechnologiediensten gaat het om bedrijven als Accenture, SAP, EDS, Oracle, Infosys en ook het aloude IBM en het alomtegenwoordige Microsoft. Convergys, ICTgroup, Sitel en Sykes zijn de call centre-giganten.

Er is dus ook in de informatie-economie sprake van een enorme concentratie van economische macht bij weinig bedrijven. Maar anders dan vroeger, en veel meer nog dan gisteren, maakt de informatietechnologie het mogelijk dat hun werknemers of medewerkers juist heel verspreid actief kunnen zijn, tot in hun huiskamer toe, als ze maar computer en internetverbinding hebben. Convergys heeft zelfs een convergysworkathome.com website om u te overtuigen van de aantrekkelijkheid om hun thuisagent te worden.

Naar hartelust kunnen ze ook binnen die mondiale concerns interne offertes plegen over welke afdelingen het werk krijgen. Het is de e-variant van de voortdurende schoonheidswedstrijd die plaatsgrijpt binnen industriële concerns tussen de productie-eenheden in verschillende landen. Wie zich van zijn meest aantrekkelijke - versta goedkoopste - kant laat zien, maakt meer kans op de jobs.
En terwijl het werk veel meer verspreid kan geraken, geeft diezelfde informatietechnologie de concerns de capaciteit om de werk- en productiestromen centraal te overzien en te beheersen. (DB)

www.mondiaal.be - web-tv en website over de werkende wereld

Regio's: 

Lees ook

Van een nieuwe Ikea en de jobs van General Motors: de jacht op goedkope arbeid woedt heviger

Wereldwijd hebben allen die van werk moeten leven het moeilijk. Hun aandeel in de welvaart die we produceren gaat op de meeste plaatsen al heel lang achteruit. Dat de financiële crisis ook voor wie van kapitaal moet leven de kaarten hard anders heeft geschud, verbetert daarom nog niet de situatie bij werknemers. Op mondiale economische markten blijven ze gevangen in een heel kwetsbare positie.

Neem de werknemers van de grote Amerikaanse autobedrijven. Vooral in de Verenigde Staten is het lang bon ton geweest, en soms is het dat nog altijd, om de vakbonden te hoge lonen te verwijten en daar de reden voor het falen te zoeken. Vrijwel iedereen moet vandaag beseffen dat in de eerste plaats het management van General Motors, Ford en Chrysler hebben gefaald.

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

Van zogenaamde ‘sociale media’ tot AI, argeloosheid is de rode draad

OpenAI blog Governance of superintelligence

Ineens lijkt artificiële intelligentie overal terwijl ze eigenlijk al decennia in opmars is. Maar er vindt inderdaad een versnelling plaats. En argeloosheid daarover kunnen we maar beter missen, zeker nu zelfs de bazen van OpenAI, Alphabet en Microsoft regulering vragen: alsof Exxon in 1965 zou vragen om een klimaatakkoord.