Home

Mauritanië stevent af op hongercatastrofe door hoge voedselprijzen

Een kwetsbaar woestijnland als Mauritanië produceert tijdens jaren van normale regenval amper 30 procent van het voedsel dat de bevolking nodig heeft. De rest moet worden ingevoerd of verkregen via het VN-Wereldvoedselprogramma en andere donors. Volgens cijfers van het ministerie van Gezondheidszorg en van het VN-Kinderfonds UNICEF leed in september 2007 11,9 procent van de bevolking aan ondervoeding. In de 17 meest getroffen gemeenten van het land was ruim één op de vijf inwoners ondervoed. Maar niet de droogte zorgt dit keer voor problemen. Door de aanhoudende stijging van de prijzen voor basisvoedsel (granen) op de internationale markten voorspellen experts inzake voedselzekerheid dat 2008 wel eens een hongercatastrofe zou kunnen betekenen voor honderdduizenden Mauritaniërs. Als de donorlanden niet snel met meer geld over de brug komen, zullen de hulporganisaties nooit voldoende voedsel kunnen aankopen om aan de behoeften te voldoen. Ook de forse stijging van de brandstofprijzen maakt dat het transport van voedsel veel meer zal gaan kosten dan vorige jaren. Volgens schattingen van het Wereldvoedselprogramma zal het aantal families met ernstige voedseltekorten al met 15 procent stijgen in de maand april. Vele families eten maar één keer per dag. Prijzen voor tarwe en sorghum stegen met meer dan 40 procent tussen mei 2007 en januari 2008. Sindsdien zijn de prijzen blijven stijgen en de voedselvoorraden verder geslonken. De overheidsdienst voor Sociale Bescherming en Voedselveiligheid (CPSSA) zegt dat onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de voorraden aan te vullen om de te verwachten voedselcrisis het hoofd te bieden. Dringend is 6 miljoen dollar nodig om tot juli 2008 de voorraden op peil te houden.

Websites

IRIN-bericht over Mauritanië

Noodoproep Wereldvoedselprogramma (WFP)

WFP-rapport voedselzekerheid noordelijke Sahel (oktober 2007)

DVD Het Gezicht van de Honger

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Sub-Sahara Afrika blijft meest kwetsbare regio volgens Global Hunger Index

Nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Binnen twintig jaar zal dat aandeel 60 procent bedragen. Vooral de grote steden in ontwikkelingslanden kennen een snelle aangroei met alle sociale en milieugevolgen van dien. Volgens het nieuwste rapport van het in huisvesting en verstedelijking gespecialiseerde VN-agentschap HABITAT komen er elke maand vijf miljoen stedelingen bij in de grote steden van het Zuiden.

Afrikaanse vrouwen eisen controle over grondbezit en productiemiddelen als middel tegen honger en voedselcrisis

In de marge van de 25ste regionale Afrikaanse conferentie (ARC) van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, die van 16 tot 20 juni plaatsvond in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, kwamen ook vrouwen van de meest diverse Afrikaanse basisgroepen samen om zich te beraden over de actuele voedselcrisis.

Het gezicht van de honger

Mayaram: "Onze oogst van vorig jaar was niet goed. We hadden maar een voorraad voor één maand. Met het geld dat mijn zoons opsturen kunnen we weer verder, één of twee maanden. Als er geen geld is, lenen we soms bij familie of buren. Maar dat lukt niet altijd. Wanneer niemand ons geld wil lenen, verkopen we één van onze dieren. Dat was ook zo toen we ons paard moesten verkopen. We hadden geen geld en de zoon die zou gaan werken, was ziek gevallen."

Commentaar: Maar zonder geld en bijna zonder eten, dat vraagt nog meer creativiteit.

Awa Diop: "Dit is veevoer wat ik ga mengen met de aardnoten, dat eten we."

Interviewer: "Is dat niet slecht voor de gezondheid van de kinderen?"