Home

Militaire machtsopbouw in Azië en rond de Stille Oceaan

Er is al vele jaren een wapenwedloop bezig in Azië en het gebied van de Stille Oceaan. De militaire uitgaven in Azië-Oceanië – en ook in het Midden-Oosten – stijgen opvallend meer dan in andere werelddelen.

De cijfers van het SIPRI instituut zijn overduidelijk. Van 2009 tot 2018 stijgt het aandeel van Azië-Oceanië in de mondiale militaire bestedingen van 20 naar 28 procent.

Wie een overzicht wil van de machtsopbouw in die gevoelige regio kan terecht op de website van GlobalFirepower. Die weegt en rangschikt de militaire capaciteit van 26 landen in dit uitgestrekte gebied.

De top-3 wordt gevormd – niet verrassend – door de VS, Rusland en China. Op vier staat India, verderop volgen Japan en Zuid-Korea. De top-10 wordt vervolledigd door Pakistan, Indonesië, Noord-Korea en Australië. (db)

Bronnen
SIPRI Military Expenditure Database
GlobalFirepower - Asian-Pacific Powers Ranked by Military Strength


Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook

Vredesactie klaagt Belgische betrokkenheid bij oorlogen in Irak en Afghanistan aan

Hoe voelt het om te weten dat we met de trein rijden over dezelfde rails waarlangs het Amerikaanse leger materieel vervoert waarmee het ten oorlog trekt in Irak of Afghanistan? Die vraag stelden actievoerders van Vredesactie op 9 en 10 november, het weekend waarop we Wapenstilstand herdenken, aan treinreizigers en NMBS-personeel op tientallen stations in België. Want de voorbije jaren werden de Belgische spoorwegen en havens regelmatig gebruikt voor het transport van Amerikaans wapentuig naar het oorlogsgebied. De Belgische regering toonde zich in 2003 een tegenstander van de oorlogspolitiek van president Bush, maar legt deze wapentransporten geen strobreed in de weg. Ze verklaart gebonden te zijn aan de ‘geheime' NAVO-akkoorden uit 1971 met bondgenoot de VS.

Pro-interventielobby trekt maar geen lessen uit Irak: Iran, Soedan,...

De recente uitspraken over Iran van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Kouchner, klonken als een regelrechte oorlogsdreiging aan het adres van Teheran. De reacties in het Midden-Oosten waren unaniem zeer negatief, uitgezonderd van Israël, het enige land in de regio dat over kernwapens beschikt. Zelfs een oorlog van enkele Europese landen zonder instemming van de VN-Veiligheidsraad zou te overwegen zijn, vindt Kouchner, om koste wat het kost te voorkomen dat Iran ooit over een atoomwapen zou beschikken. Wie nog geloofde dat dergelijke gevaarlijke onzin alleen maar uit het brein van een Amerikaanse neocon kan ontspruiten, moet dringend zijn mening herzien.