Home

Nieuwe EU-lidstaten ontdekken Afrika als donoren

Nadat begin de jaren negentig van de 20ste eeuw de ex-Oostbloklanden ontvangers geworden waren van ontwikkelingshulp - dikwijls ten koste van budgetten voor hulpprogramma’s in Afrika - zetten deze landen nu als lidstaten van de Europese Unie hun eerste stappen als donoren van ontwikkelingshulp. Het sterk toegenomen welvaartsniveau in enkele Centraal- en Oost-Europese landen én de verplichting om als EU-lidstaat ook bij te dragen aan de ontwikkelingsprogramma’s in de armste landen van de planeet hebben regeringen ertoe aangezet hulpagentschappen op te richten en voorzichtig contacten te leggen met vooral Afrikaanse partnerlanden.
Het kleine en welvarende Slovenië, dat als eerste van de nieuwe EU-lidstaten op 1 januari 2007 de euro kon invoeren, staat ook al het verst met de uitbouw van een eigen hulpadministratie. Toch komt ook het Sloveense hulpbudget voorlopig nog niet verder dan 0,14 procent van het BNP. Het streefcijfer van de EU is 0,39 procent en internationaal ligt de norm voor de rijke landen nog altijd op 0,7 procent, al halen maar weinige landen - ook België niet - dat symbolische cijfer. Totnogtoe concentreerde de Sloveense hulpprogramma’s zich vooral op de armste Balkanlanden, maar naar mate het hulpagentschap in Ljubljana beter gestructureerd geraakt, worden ook Afrikaanse landen geleidelijk in de programma’s opgenomen. De regering volgt daarbij in de eerste plaats de Sloveense NGO’s die eerder ervaringen opdeden in Madagaskar, Niger, Mali, Burkina Faso, Oeganda en Malawi.
Ook Tsjechië is al goed opgeschoten en streeft naar een hulpbudget van 0,17 procent van zijn BNP tegen 2010 en zelfs 0,33 procent tegen 2015. Met Angola en Zambia werden bilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten. Volgens minister Karel Schwarzenberg van Buitenlandse Zaken zal Praag binnenkort met nog eens zes Afrikaanse landen overeenkomsten ondertekenen. De eerste evaluaties van Tsjechische microprojecten waren alvast bemoedigend. In Bratislava, de hoofdstad van buurland Slovakije, ging in januari Slovak Aid van start, het officiële agentschap voor ontwikkelingshulp. Eén project in Kenia werd al opgestart, andere zullen snel volgen. Het hulpbudget was in 2006 goed voor 0,07 procent van het Slovaakse BNP. Het grootste EU-land van Oost-Europa, Polen, blijft wat achter en geeft maar een schamele twee procent van zijn officiële hulp aan Afrika. De conservatieve regering in Warschau ondertekende wel een samenwerkingsovereenkomst met Angola, en Tanzania zou het tweede ‘partnerland’ worden. Door de politieke crisis die Hongarije vorig jaar beroerde, heeft het hulpprogramma vertraging opgelopen, maar minister Kinga Göncz (Buitenlandse Zaken) beloofde de Afrikaanse ambassadeurs beterschap tijdens de recente viering van Afrika Dag in Boedapest. Vorig jaar bereikte het hulpbudget 0,1 procent van het BNP. Hongarije heeft het Canadese hulpagentschap CIDA onder de arm genomen om alles efficiënter te laten verlopen. De Baltische staten staan nog maar aan het prille begin van hun officiële ontwikkelingssamenwerking.

Afrol News http://www.afrol.com/features/25604

Regio's: 
Thema: 

Lees ook

EU-Afrikaanse top van Lissabon kwam veel te laat

Ruim zeven jaar na de allereerste topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en Afrika (Cairo 2000) had het Portugese EU-voorzitterschap er alles aan gedaan om van de EU-Afrikatop van 8 en 9 december in Lissabon een succes te maken. Eerste minister José Sócrates sprak zelfs van een historische gebeurtenis in de wederzijdse relaties tussen de twee continenten waarin zijn land een ideale brugfunctie vervult. Maar of de hooggestemde verklaringen over een ‘nieuw strategisch partnerschap' waarin de relatie donor-ontvanger geleidelijk moet vervagen veel zullen uithalen, is de vraag. Algemeen wordt aangevoeld dat deze top veel te laat kwam.