Home

Omschakelen of transitie? Vlaanderen werkt met Plan C alvast op duurzaam materialenbeheer

Van basisinkomen tot een sociaalecologische economie: het is echt tijd voor verandering - we moeten omschakelen naar nieuwe oplossingen en een duurzame economie.

Het is nog wat zoeken naar het meest geschikte begrip. In Pala van 23 september maakten we al melding van de ‘transition towns': zij gaan het broeikaseffect tegen en bereiden zich volop voor op een tijd waarin olie een schaarser goed wordt.

Maar spreken we dan in het Nederlands van transitie of omslag of omschakeling?

Bij Pala denken we dat omschakeling de beste begripskeuze is. Want wat wordt bedoeld?  We vertrekken van de vaststelling dat we zitten met een ‘oude fossiele economie', steeds duidelijker een luchtbeleconomie die onze ecosystemen om zeep helpt, het inkomen niet brengt bij wie het nodig heeft en er zelfs niet in slaagt de welvaart voort te brengen die mensen echt nodig om te leven. Van die ‘oude' economie die nu snel tot een puinhoop vervalt, moeten we zo vlug als maar kan omschakelen naar een nieuwe duurzame economie, een economie die zowel ecologische duurzaam als sociaal is - een sociaalecologische omschakeling dus.

Maar schrik dus niet als u het woord transitie ziet opduiken. Zo bijvoorbeeld in plan C voor een duurzaam materialenbeheer dat zich ontwikkelt rond de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en haar partners. Toekomstbeeld is onder andere dat Vlaanderen anders produceert en consumeert en een kringloopeconomie ontwikkelt. Daarbij is het hoogst belangrijk om de materialen die we nodig hebben goed te beheren en steeds opnieuw te kunnen gebruiken. Een vijftal transitieteams - daar heb je dat woord -werken de ideeën nu verder uit om, jawel, in de praktijk te kunnen experimenteren, en uiteindelijk voor de hele samenleving te realiseren.
En de publieke lancering van Plan C is voor heel binnenkort, namelijk op 15 oktober in Mechelen.

 

Regio's: 
Landen: 

Lees ook