Home

Circulaire economie groeit

Volgens een nieuwe studie is de circulaire economie een groeimotor voor jobs in Vlaanderen. Ze telt al minstens 43.000 werknemers. Al rijst de vraag hoe circulair het onderhoud van motorvoertuigen is.

De onderzochte circulaire werkgelegenheid is te vinden in heel verschillende sectoren: reparatie- of herstelwerk, verhuur en leasing, afval, onderhoud van motorvoertuigen, tweedehands, restauratie van gebouwen. Altijd gaat het om activiteiten die gericht zijn op het sluiten van materiaalkringlopen en verminderen van afval via hergebruik, herstel en recyclage. (1)

Hoe circulair is onderhoud van motorvoertuigen?

Een in de studie geselecteerde circulaire sector die vragen doet rijzen is het onderhoud van motorvoertuigen. Want hoe circulair is dergelijk onderhoud als het meestal verbrandingsmotors betreft die functioneren op basis van fossiele brandstoffen?

Dat is materie die door verbranding helemaal ‘op’ gebruikt wordt, wat totaal het omgekeerde is van circulair… Een echt duurzame circulaire economie moet draaien op hernieuwbare en niet op fossiele energie.

Het plaatje zal er dus pas duurzaam en echt circulair uitzien wanneer het zal gaan om onderhoud van motorvoertuigen die aangedreven worden door hernieuwbare energie.

Groeiende circulaire werkgelegenheid

Terug naar de studie, met haar onvolkomenheden. 43.261 werknemers telt ze in de Vlaamse circulaire economie in 2020, dat zijn bijna twee procent van alle jobs. Belangrijk, de onderzoekers beklemtonen dat dit hoogstwaarschijnlijk een onderschatting is. Onder andere in de tweedehands- en de bouwsector kunnen ze met hun methode niet alle betrokken werknemers traceren.

In vergelijking met 2008 groeit de circulaire werkgelegenheid met 16,4 procent. Dat is bijna drie keer meer dan de prestatie van de gehele Vlaamse economie. Die groei manifesteert zich in alle circulaire sectoren op één uitzondering na: reparatiewerk laat een daling zien.

Opvallend is dat de werknemers in de circulaire sector voor 82 procent mannelijk zijn, en gemiddeld lager geschoold. De toekomstige circulaire jobcreatie zal dus relatief meer laaggeschoolden aan werk helpen. (db)

Noot
(1) Leer hierover meer in Onze economie wordt circulair en draait maximaal hernieuwbaar, hoofdstuk 12 in het boek Barrez Dirk, Transitie. Onze welvaart van morgen, p.74-84, te bestellen aan voordeelprijs

Bron - weblink
Meer informatie over de studie Circulaire jobs in Vlaanderen is hier te vinden en te downladen.


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Landbouw en natuur "lichtpuntje"? Zo schiet noodzakelijke transitie niet op

Het begrip transitie haalt volop de media, meestal in combinatie met klimaat. Ook fundamentele oplossingen belanden op tafel met de Europese 'Green Deal'. Toch dringt onvoldoende door dat transitie in zowat alle sectoren moet, zeker ook landbouw: zelfs de Vlaamse milieubeweging focust op lichtpuntjes in de marge.