Home

Ook vissers hebben rechten. Aantal dodelijke ongevallen even hoog als in mijnbouw.

Zowat alle zeeën en oceanen worden overbevist. Dat is één belangrijke manier om naar de mondiale visserijsector te kijken.
Wereldwijd telt de wereld dertig miljoen vissers. En die werken dikwijls in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Dat is een andere belangrijke invalshoek. Alleen al in Vietnam zonken vorig jaar 808 vissersboten in negen zware stormen. Sommige rapporten wijzen uit dat er in de visserij jaarlijks 180 doden te betreuren zijn per 100.000 werknemers. Een eenvoudige rekensom leert dat het dan in totaal gaat om meer dan 50.000 omgekomen vissers, elk jaar. Daarmee doet deze sector het even slecht als de mijnbouw of de bosontginning.
Er zijn frappante verbanden tussen het ecologische en het sociale. De afnemende visvoorraden dwingt vissers langer de zee op. En de opwarming van de aarde lijkt het weer op zee onberekenbaarder te maken en de stormen zwaarder te maken. In dat geval is de combinatie van beide evoluties meer dan onrustwekkend. Het beroep van visser wordt dan almaar gevaarlijker.
Het is dan een goede zaak dat de net afgelopen conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie een Conventie over Werk in de Visserijsector heeft goedgekeurd. Zo krijgen de meeste vissers eindelijk meer rechten. Voor jongeren geldt nu een minimumleeftijd, de verplichting van een opleiding en een verbod op nachtarbeid en gevaarlijke taken. Vissers moeten minstens tien uur per dag kunnen rusten en minstens 77 uur per week, en zijn verzekerd van minimale sociale zekerheid bij ziekte en arbeidsongeval. Hun schepen moeten accommodatie en eten bieden op een menswaardig niveau en de vlagstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen inzake controle.
Zoals altijd wacht er na de goedkeuring het ondertekeningswerk door de individuele landen, de omzetting in nationale wetgeving en bovenal de efficiënte controle op de naleving van deze Visserijconventie.

Bronnen : ACV, IAO
IAO Conventie over Arbeid in de Visserij
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_083062
volledige tekst van de IAO Conventie over Arbeid in de Visserij http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/pr-12a.pdf

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.