Home

Ook vissers hebben rechten. Aantal dodelijke ongevallen even hoog als in mijnbouw.

Zowat alle zeeën en oceanen worden overbevist. Dat is één belangrijke manier om naar de mondiale visserijsector te kijken.
Wereldwijd telt de wereld dertig miljoen vissers. En die werken dikwijls in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Dat is een andere belangrijke invalshoek. Alleen al in Vietnam zonken vorig jaar 808 vissersboten in negen zware stormen. Sommige rapporten wijzen uit dat er in de visserij jaarlijks 180 doden te betreuren zijn per 100.000 werknemers. Een eenvoudige rekensom leert dat het dan in totaal gaat om meer dan 50.000 omgekomen vissers, elk jaar. Daarmee doet deze sector het even slecht als de mijnbouw of de bosontginning.
Er zijn frappante verbanden tussen het ecologische en het sociale. De afnemende visvoorraden dwingt vissers langer de zee op. En de opwarming van de aarde lijkt het weer op zee onberekenbaarder te maken en de stormen zwaarder te maken. In dat geval is de combinatie van beide evoluties meer dan onrustwekkend. Het beroep van visser wordt dan almaar gevaarlijker.
Het is dan een goede zaak dat de net afgelopen conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie een Conventie over Werk in de Visserijsector heeft goedgekeurd. Zo krijgen de meeste vissers eindelijk meer rechten. Voor jongeren geldt nu een minimumleeftijd, de verplichting van een opleiding en een verbod op nachtarbeid en gevaarlijke taken. Vissers moeten minstens tien uur per dag kunnen rusten en minstens 77 uur per week, en zijn verzekerd van minimale sociale zekerheid bij ziekte en arbeidsongeval. Hun schepen moeten accommodatie en eten bieden op een menswaardig niveau en de vlagstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen inzake controle.
Zoals altijd wacht er na de goedkeuring het ondertekeningswerk door de individuele landen, de omzetting in nationale wetgeving en bovenal de efficiënte controle op de naleving van deze Visserijconventie.

Bronnen : ACV, IAO
IAO Conventie over Arbeid in de Visserij
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_083062
volledige tekst van de IAO Conventie over Arbeid in de Visserij http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/pr-12a.pdf

Regio's: 

Lees ook