Home

Scherpstellen | waterstijgingstoets

Nu al moeten we overheden verplichten om hun inwoners in laaggelegen gebieden te vertellen tegen welke stijging van de zeespiegel hun woongebieden zijn bestand of zullen worden beschermd: twee meter?

Zeven meter?

Twintig meter?

Veertig meter?

Zestig meter.

Regio's: 

Lees ook