Home

Stop de ‘Clash of Civilizations’

Videoboodschappen op het Internet worden hoe langer hoe populairder bij actievoerders in onze globaliserende wereld. Avaaz.org The World in Action is een nieuw initiatief van Res Publica en MoveOn.org in de Verenigde Staten met wereldwijde uitstraling. Zij vinden dat fundamentele kwesties zoals armoede, klimaatverandering of escalerende conflicten met een religieuze ondertoon onze gemeenschappelijke toekomst bedreigen en daarom iedereen ter wereld aanbelangen. Een meer vreedzame en rechtvaardige wereld is mogelijk als mensen zelf initiatieven nemen en beslissingen niet langer overlaten aan politieke elites of multinationale bedrijven. Een wereldwijde beweging van burgers kan haar stem laten horen door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de globalisering daartoe biedt.  De recentste cyberactie wil mensen ervan overtuigen dat de wereld niet afstevent op een ‘botsing van beschavingen’ zoals neoconservatieve kringen in de VS en moslimextremisten het graag voorstellen. Het uitgangspunt is dat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking dezelfde basiswaarden deelt en niets  liever wil dan met anderen in vrede samen te leven en eventuele meningsverschillen vreedzaam op te lossen. Uit een recent opinieonderzoek in de VS blijkt dat 52% vindt dat de verdeel-en-heers-politiek van de wereldleiders de oorzaak is van oorlogen, veel meer dan verschillen in cultuur of godsdienst. Als eerste stap in het ontmijnen van de botsingmythe moet er een oplossing komen voor het Israëlisch-Palestijns conflict, vindt Avaaz.org

Stop the Clash of Civilizations www.avaaz.org/en/stop_the_clash

Regio's: 

Lees ook