Home

Terminatorgen blijft in het laboratorium

Tot eind maart vergadert in het Zuidbraziliaanse Curitiba de biodiversiteitconferentie. Ze heeft al beslist om het moratorium op terminatorzaden te verlengen. Door het zogenaamde terminatorgen in planten in te brengen, maken deze planten zichzelf onvruchtbaar en brengen ze alleen maar steriele zaden voort. Grote multinationale bedrijven zijn in deze technologie geïnteresseerd omdat ze landbouwers dwingt via hun kassa te passeren om aan nieuw zaaigoed te geraken. Maar de nieuwe technologie mag dus niet in het open veld worden getest, tot grote tevredenheid van o.a. de meeste boeren, vele milieugroepen en heel wat Europese politici.
IPS
meer   http://www.ikwilniet.org/hotnews.php?news=detail&id=01557

Regio's: 

Lees ook