Home

Vakbonden samen met milieuorganisaties presenteren Nederland hun groene energieplan

Vrijwel iedereen geeft nu toe, we kampen met een klimaatprobleem en daar moeten we dringend iets aan doen. Hoe reëel de wil is om te veranderen, moet nog blijken. Intussen hebben o.a. Europa en sommige Europese landen zich op dat zogenaamde draagvlak al ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld. Nu komt het er op aan die ook te realiseren en daarvoor is een gedegen plan nodig.
In Nederland komen alvast de vakbond FNV en de milieuorganisaties Stichting Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en Wereld Natuur Fonds met een gezamenlijk plan: tegen 2030 de CO2-uitstoot terugbrengen tot de helft van het niveau van 1990 en tegelijkertijd verzekeren dat er voldoende energie is voor een groeiende welvaart. Vandaar de naam Green4sure voor hun project om zowel de groene ambities als de bevoorradingszekerheid te onderlijnen.
Green4sure wil de markt haar werk laten doen door innovatie te stimuleren en creatief ondernemerschap te belonen, en dus de keuzevrijheid te behouden. Het kompas wordt vooral gevormd door CO2-budgetten toe te kennen aan alle verbruikers, zoals nu al gebeurt voor de industrie.
Daarvoor moet de overheid wel aan het stuur gaan zitten. Ze moet aan bedrijven en burgers zowel positieve prikkels geven als beperkingen opleggen. Bedrijven vragen in veel gevallen trouwens zelf om die sturing, ze willen weten waar ze aan toe zijn. Illustratief daarvoor is de vraag begin dit jaar van de grote baas van Shell, Jeroen van der Veer, aan overheden om nu eens te komen met CO2-beperkingen: "Om de markt haar werk te laten doen, hebben wij meer regels nodig."
Nog goed om weten. Dit alles kan zonder nieuwe kerncentrales. En de samenleving geniet van een sterk groeiende werkgelegenheid, waaronder veel jobs voor relatief laaggeschoolden.

Weblink
Green4sure - op deze pagina zijn o.a. weblinks te vinden naar een brochure, hoofd- en achtergrondrapport en een beleidssamenvatting

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook