Home

Van Wereldtop over Toekomstige Energie in Abu Dhabi

Gastplaats vorige week voor de Wereldtop over Toekomstige Energie was Abu Dhabi. Er is uitdrukkelijk gevraagd om de urgentie van de klimaatcrisis niet te laten ondersneeuwen door de aanpak van de financiële crisis. Want de noodzaak van een nieuw klimaatakkoord in opvolging van Kyoto blijft al even dringend. Ook hier was er de oproep om de economische uitdagingen - en de strijd voor werk - te koppelen aan de strijd tegen klimaatverandering. Dat ligt in lijn met waar de regeringen van Duitsland, Zweden, Japan en nu ook de VS beginnen werk van te maken. En het gaat in dezelfde richting als het pleidooi voor een sociaalecologische economie en een sociaalecologisch pact uit ‘Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving'. Met dat verschil dat dit appèl uitdrukkelijk ook economische democratie bepleit waarbij die nieuwe economie niet wordt gedomineerd door grote groepen, maar vooral in handen is van de samenleving, van ons allemaal. Het wordt tijd dat wij bv. de lessen van de Fortis-fratsen en de Electrabel-dominantie eindelijk leren.

Wereldtoppen zonder opvolging zijn zonde van het verlies aan energie, letterlijk en figuurlijk. Maar de Abu Dhabi-top is gisteren al gevolgd door de oprichting van het nagelnieuwe Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie, of Irena. Het moet een kenniscentrum zijn voor hernieuwbare energie en de uitwisseling van technologie tussen de lidstaten bevorderen.

Hoofddoel is een snelle overgang naar hernieuwbare energie op mondiale schaal. Op de stichtingsconferentie in Bonn speelden Duitsland, Spanje en Denemarken de rol van stevige gangmakers. Abu Dhabi werpt zich op als thuishaven voor de nieuwe organisatie. Zowat honderd landen waren aanwezig. Een veertigtal landen zouden het stichtingsverdrag ondertekenen. Hou de website in de gaten om te weten wie mee doet en of ook België of Nederland erbij zijn. (DB)

Websites

klik voor Irena - Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie

Klik voor Wereldtop over Toekomstige Energie

Klik voor artikel over Wereldtop over Toekomstige Energie

Lees meer over een sociaalecologische economie in Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving - klik hier voor meer info en bestellen

Klik voor PALAbrief Van crises tot sociaalecologische economie

Klik voor PALAbrief Investeren in ecologisch duurzame toekomst is jobs creëren nu

Regio's: 

Lees ook