Home

Vertrouwen opbouwen in onze overheden. Mondiaal VN Forum over het Heruitvinden van de Overheid.

Het vertrouwen in overheden is over de hele wereld dikwijls heel laag. Dat is niet verwonderlijk wanneer het dogma decennialang is geweest dat de overheid moet terugtreden. De vrije markteconomie kan veel, maar lang niet alles.
Als het gaat over goede gezondheidszorg en onderwijs, over de stimulering en bescherming van een goed presterende plattelandseconomie in vooral ontwikkelingslanden, het bevorderen van ecologische duurzaamheid of het herverdelen van de inkomens zodat iedereen een leefbaar inkomen heeft, kunnen we niet zonder actieve overheden. En dan zwijgen we nog over het beschermen van eigendom en investeringen, het waarborgen van de ondernemingsvrijheid en het garanderen van allerlei publieke infrastructuur zonder dewelke een samenleving niet kan.
Gelukkig groeit op veel plaatsen opnieuw het besef dat overheden niet afwezig kunnen blijven als we welvarende samenlevingen willen.
In Wenen zijn de Verenigde Naties van 26 tot 29 juni toe aan hun zevende ‘Mondiaal Forum over het Heruitvinden van de Overheid’. Het thema van dit jaar is ‘vertrouwen bouwen in de overheid’. Deze conferentie buigt zich over het verband tussen het vertrouwen dat burgers hebben - of het gebrek eraan - en de capaciteiten van de publieke sector. Men kijkt ook naar de gevolgen van een overheid die faalt. En men zoekt hoe overheden beter kunnen presteren en het vertrouwen van hun burgers kunnen winnen. Het is in elk geval duidelijk dat overheidsbestuur efficiënt en effectief moet zijn. En al even doorslaggevend is de transparantie van wat overheden doen en dat ze verantwoording moeten afleggen.

7de Mondiaal Forum over het Heruitvinden van de Overheid: Vertrouwen Bouwen in de Overheid: http://www.unpan.org/globalforum7.asp

Regio's: 
Thema: 

Lees ook