Home

Victoriameer loopt leeg

Het Victoriameer in Oost-Afrika, met als oeverstaten Tanzania, Oeganda en Kenia, is het grootste meer op het Afrikaanse continent en het op één na grootste ter wereld. Maar het is niet in goede doen: het loopt leeg. Vooral de jongste jaren daalt de waterspiegel drastisch. Sinds 2003 is het water al met meer dan een meter gezakt, goed voor een verlies van drie procent van het normale watervolume. Die evolutie brengt de watervoorziening in gevaar en veroorzaakt problemen voor de boeren en de vissers, voor zowat iedereen dus.
De Amerikaanse milieugroep International Rivers Network ziet twee grote oorzaken. Een ruime helft van het waterverlies is te wijten aan een overmatig watergebruik door de Nalubaale- en Kiiradammen in Oeganda voor het opwekken van elektriciteit. Tegen de afspraken in zou Oeganda clandestien beide dammen tegelijk laten werken, waardoor er veel meer water uit het Victoriameer in de Victoria-Nijl stroomt dan was afgesproken.
De tweede oorzaak, verantwoordelijk voor de kleine helft van de leegloop, is de aanhoudende droogte die gepaard gaat met hogere temperaturen en verdamping.
Nog is het niet gedaan met de kommer van het Victoriameer. Ook vervuiling, overbevissing en een verstoord ecosysteem zijn problemen waarmee het steeds meer te kampen heeft.

WEBLINKS

Rapport International Rivers Network over Victoriameer

Uit Nico Kussendrager, het nieuwe Tanzania landenboek, 130 p., met foto's plus uitvouwbare overzichtskaart

klik hier voor meer informatie en bestellen

Regio's: 
Thema: 

Lees ook

7 oktober - Internationale Dag voor Waardig Werk: lage lonen zullen armoede doen toenemen in Kenia

Als de economische machine begint te sputteren, worden de (te) hoge loonkosten en de rigide arbeidswetgeving vaak door economen met de vinger gewezen als oorzaken van delocalisatie van bedrijven en het daarmee samenhangende verlies van banen in de productieve sectoren van de economie. Zeker in arme landen zouden gegarandeerde minimumlonen en de georganiseerde vakbonden de verdere ontwikkeling van de productieve privésector tegenwerken. Een dergelijke teneur viel in 2005 nog te lezen in het Wereldbank-rapport ‘Jobs in Kenya: Concept Note'. Robert Pollin, Mwangi we Githinji en James Heintz, onderzoekers verbonden aan het Political Economy Research Institute (PERI) van de Universiteit van Massachusetts-Amherst zijn het daarmee grondig oneens.