Home

Vrouwenrechten zijn vooral een economische strijd

Tussen 2 en 13 maart komen de leden van de 53ste Commissie over de status van de Vrouw (CSW) bijeen in het VN-hoofdkwartier in New York. CSW is een commissie van ECOSOC, de Sociaal-economische raad van de VN, die zich uitsluitend buigt over gender en de ongelijkheid in de wereld tussen mannen en vrouwen. Want na zo vele jaren vrouwenbeweging en emancipatie blijkt dat vrouwen het nog altijd moeten stellen met lagere lonen dan mannen en dat de verantwoordelijkheden binnen het gezin meestal op de schouders van vrouwen terechtkomen.

Naar aanleiding van 8 maart, de Internationale Vrouwendag, heeft de internationale vakbondkoepel ITUC een rapport uitgebracht waarin de enorme kloof tussen de lonen van mannen en vrouwen in concrete cijfers tot uiting komt. Het rapport steunt op onderzoek naar de loonsituatie van 300.000 mannen en vrouwen in meer dan 20 landen uit Noord en Zuid. De gemiddelde kloof tussen de lonen bedraagt 22 procent, terwijl dat volgens gegevens van de overheden maar 16,5 procent zou zijn. Bovendien dreigen vrouwen nog meer dan mannen het slachtoffer te worden van ontslagen als gevolg van de economische crisis. Ook het geweld tegen vrouwen vermindert niet echt en kost de samenleving handen vol geld. Eén vrouw op de drie zou er mee te maken krijgen.

Het goede nieuws is dat de loonkloof aanzienlijk verkleint wanneer vrouwen actief kunnen participeren aan collectieve loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Vrouwen met hogere diploma's verdienen over het algemeen een stuk minder dan mannen met dezelfde kwalificaties en de loonkloof is kleiner in de openbare sector dan in de privébedrijven. Bij promoties komen vrouwen minder makkelijk aan de beurt omdat ze door onvoldoende bescherming bij zwangerschapsverlof een achterstand in hun carrière oplopen. Met een nieuwe video wil ITUC zijn leden ervan bewust maken dat een beter evenwicht tussen werk en huishoudelijke taken zowel voor mannen als voor vrouwen de kansen eerlijker kan verdelen.

Als overheden geen extra aandacht besteden aan de specifieke situatie van vrouwen op een arbeidsmarkt in crisis zullen ze het nog zwaarder te verduren krijgen, waarschuwt het rapport. Vrouwen werken meer dan mannen in tijdelijke jobs met hoge eisen tot flexibiliteit. Als bedrijven moeten afslanken, komen dit soort jobs het eerst in de gevarenzone. Miljoenen vrouwen die werken als dienstpersoneel zijn al ontslagen en moeten met lege handen naar huis terugkeren. (JVC)

.

Websites

.

Klik voor VN-commissie over de status van de vrouw

Klik voor VN-commissie over de status van de vrouw 2

Klik voor Gender (in)Equality in the Labour Market. Global gender pay gap bigger than previously thought - ITUC-rapport

Klik voor het volledige ITUC-rapport (PDF)

Dit past binnen de campagne Decent Work, Decent Life for Women

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €