Home

Vrouwenrechten zijn vooral een economische strijd

Tussen 2 en 13 maart komen de leden van de 53ste Commissie over de status van de Vrouw (CSW) bijeen in het VN-hoofdkwartier in New York. CSW is een commissie van ECOSOC, de Sociaal-economische raad van de VN, die zich uitsluitend buigt over gender en de ongelijkheid in de wereld tussen mannen en vrouwen. Want na zo vele jaren vrouwenbeweging en emancipatie blijkt dat vrouwen het nog altijd moeten stellen met lagere lonen dan mannen en dat de verantwoordelijkheden binnen het gezin meestal op de schouders van vrouwen terechtkomen.

Naar aanleiding van 8 maart, de Internationale Vrouwendag, heeft de internationale vakbondkoepel ITUC een rapport uitgebracht waarin de enorme kloof tussen de lonen van mannen en vrouwen in concrete cijfers tot uiting komt. Het rapport steunt op onderzoek naar de loonsituatie van 300.000 mannen en vrouwen in meer dan 20 landen uit Noord en Zuid. De gemiddelde kloof tussen de lonen bedraagt 22 procent, terwijl dat volgens gegevens van de overheden maar 16,5 procent zou zijn. Bovendien dreigen vrouwen nog meer dan mannen het slachtoffer te worden van ontslagen als gevolg van de economische crisis. Ook het geweld tegen vrouwen vermindert niet echt en kost de samenleving handen vol geld. Eén vrouw op de drie zou er mee te maken krijgen.

Het goede nieuws is dat de loonkloof aanzienlijk verkleint wanneer vrouwen actief kunnen participeren aan collectieve loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Vrouwen met hogere diploma's verdienen over het algemeen een stuk minder dan mannen met dezelfde kwalificaties en de loonkloof is kleiner in de openbare sector dan in de privébedrijven. Bij promoties komen vrouwen minder makkelijk aan de beurt omdat ze door onvoldoende bescherming bij zwangerschapsverlof een achterstand in hun carrière oplopen. Met een nieuwe video wil ITUC zijn leden ervan bewust maken dat een beter evenwicht tussen werk en huishoudelijke taken zowel voor mannen als voor vrouwen de kansen eerlijker kan verdelen.

Als overheden geen extra aandacht besteden aan de specifieke situatie van vrouwen op een arbeidsmarkt in crisis zullen ze het nog zwaarder te verduren krijgen, waarschuwt het rapport. Vrouwen werken meer dan mannen in tijdelijke jobs met hoge eisen tot flexibiliteit. Als bedrijven moeten afslanken, komen dit soort jobs het eerst in de gevarenzone. Miljoenen vrouwen die werken als dienstpersoneel zijn al ontslagen en moeten met lege handen naar huis terugkeren. (JVC)

.

Websites

.

Klik voor VN-commissie over de status van de vrouw

Klik voor VN-commissie over de status van de vrouw 2

Klik voor Gender (in)Equality in the Labour Market. Global gender pay gap bigger than previously thought - ITUC-rapport

Klik voor het volledige ITUC-rapport (PDF)

Dit past binnen de campagne Decent Work, Decent Life for Women

Regio's: 

Lees ook