Home

Waarom de energieprijs wereldwijd omhoog moet? omdat het efficiënter is

We willen toch allemaal efficiënt zijn? En zeker niet knoeien met energie, al was het maar omdat de aarde daar niet goed tegen kan.
Kijk dan eens naar deze mooie curve die professor Aviel Verbruggen wist samen te stellen. Die vertelt dat alle rijke landen ongeveer hetzelfde deel van hun welvaart besteden aan elektriciteit, namelijk de vermenigvuldiging van de prijs die je vindt op de verticale as links met de intensiteit of efficiëntie op de horizontale as onderaan. Of de prijs van elektriciteit nu hoog of laag is, dat doet er niet toe, al deze landen geven telkens ongeveer 3,5 procent van hun inkomen uit aan elektriciteit.
Hoe kan dat? Laten we de landen aan de uiteinden eens bekijken. In Italië, Spanje en Japan is de elektriciteitsprijs dubbel zo hoog als in de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland of Finland, zelfs twee en een halve maal die van Zweden. Maar de ‘dure’ elektriciteitslanden geven toch niet meer uit omdat ze minstens dubbel zo efficiënt omspringen met die energie.
Conclusie: wie de opwarming van de aarde wil bestrijden, moet de energieprijs verhogen. Want hoe hoger de prijs, hoe efficiënter het gebruik van energie en dus hoe minder energieverbruik. En zolang we langs deze curve kunnen blijven opwaarts evolueren, zal een hogere energieprijs onze samenlevingen zelfs niets kosten. Daarover zouden alle politici het toch roerend eens kunnen raken?

Lees ook artikel – Voorbij de Kyoto-hype: een ecologische economie vereist een ecologisch pact
http://www.pala.be/palabrief.php?showarticle=1&id=00061

Regio's: 
Thema: 

Lees ook