Home

Waarom Global Society / PALA.be bij allereerste initiatiefnemers van NewB was

Beste,

Hierbij vertellen we u graag over NewB, het initiatief om ook in België opnieuw een echte coöperatieve bank te maken. En we nodigen u voluit uit om mee te doen.

We zetten ons met Global Society / Pala.be in voor een betere wereld. We doen dat met deze nieuwsbrief Pala, met de website, met de uitgave van boeken en dvd’s. We hebben samen met Indymedia de nieuwssite DeWereldMorgen.be gesticht en er voluit onze schouders onder gezet. We stonden mee aan de wieg van het Transitienetwerk Middenveld en het eerste Transitiefestival.

En nu is er NewB. Ook al vertelden we er reeds over, toch zijn de inspanningen van Global Society / Pala.be om ook in België opnieuw een coöperatieve bank te maken, minder bekend. Daar komt nu volop verandering in.

Al van in maart 2008 – ruim voor de financiële crisis uitbrak - hebben we klaar en duidelijk laten weten dat het fout liep met ons geldsysteem en vooral dan met de grootbanken. Meteen ook stelden we toen al alternatieven voor en werkten we samen met gelijkgestemden – ook met heel ervaren bankiers – om het voorstel van een coöperatieve bank uit te werken en vooral de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. Op 6 mei 2011 werd daartoe de coöperatie New B opgericht met op dat ogenblik al 24 organisaties die overtuigd waren geraakt.

De weg was al heel lang maar de inspanning blijkt vruchtbaar. Het is mogelijk een andere bank te maken, zoveel is zeker, een bank die democratisch, duurzaam en sociaal is. Of ze er ook echt komt, dat hangt volledig af van ons allemaal. Maken wij duidelijk dat wij die bank echt willen en niet langer afhankelijk willen zijn van banken die ons vertrouwen hebben beschaamd?

We vertellen u graag hoever de plannen nu staan en willen vooral uitleggen waarom uw steun belangrijk is. We nodigen graag alle Pala lezers en sympathisanten uit om een startaandeel te nemen van de coöperatie NewB. Al meer dan vijftig organisaties ondersteunen die oproep.

Voor meer informatie en inschrijven - klik hier

Dirk Barrez & Jan Rutgeerts
Global Society / Pala.be

PS: wat voorafging
Andere banken graag - eerste publieke oproep voor andere banken op 17 maart 2008 - klik hier 
Lees het artikel ‘De lange weg naar een nieuwe coöperatieve bank’ – klik hier

Landen: 

Lees ook