Home

Wonen morgen – cohousing juridisch in kaart

Hoe zullen we morgen wonen? Ruimtebeslag, sociale cohesie, mobiliteit, energie, zeggenschap…Er zijn veel redenen om het niet alleen te houden bij onze klassieke huizen, appartementen of villa’s, maar ook werk te maken van bv. wooncoöperaties en diverse vormen van samenhuizen of gemeenschappelijk wonen.

Zeker in België komt wie andere woonvormen wil omarmen, dikwijls in een moeras van onduidelijkheid en problemen terecht. Dat probleem is de Hogeschool Gent niet ontgaan. Enkele medewerkers hebben zich gestort op de samenstelling van een juridische gids.

Samen met Febecoop is die studie nu verschenen onder de titel ‘Cohousing vandaag en morgen juridisch in kaart gebracht’. (db)
 

Bron
Deze studie is ook online te vinden – klik hier

Lees ook het Pala artikel Onbekend en veel te onbemind: wooncoöperaties

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Kijk op nieuwe coöperatieve golf

Er komt een nieuwe golf coöperaties aan, zei Peter Bosmans vijf jaar geleden al. (1) Die golf is er nu ook volop in Franstalig België zoals CRISP heeft gemerkt. Dat Centre de recherche et d’information socio-politiques wijdde er een studie aan. (2)

Zoals de titel Le mouvement coopératif : histoire, questions et renouveau vertelt, belicht die studie ook de geschiedenis. Coöperaties kenden een stevige opgang eind 19de eeuw en verwierven aanzienlijke sterkte in de 20ste eeuw.

Waar blijft de echte burgerparticipatie? Waar blijft de politieke moed?

De bevraging over het energiepact is schijnparticipatie: wel onze mening , geen echte stem. Net zo het zoeken van burgerkapitaal voor hernieuwbare energie: wel onze centen, geen echte participatie. Nochtans kan echte burgerparticipatie de kloof burger-politiek dichten én burgers mee aan het stuur van de transitie naar duurzaamheid zetten.