Home

Ze studeren alvast samen, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie

Bedrijven hanteren meer en meer een mondiaal perspectief en wereldmarkten spelen een grotere rol. De economische globalisering holt maar verder.
De consensus groeit dat er nood is om een sociale bodem te leggen onder de wereldeconomie. Om dat te realiseren, kijken velen richting Internationale Arbeidsorganisatie die zou kunnen uitgroeien tot een soort wereldministerie van arbeid.
Daar zijn we nog lang niet. Maar er is toch een pril begin van samenwerking tussen die IAO en de Wereldhandelsorganisatie. Samen hebben ze de studie ‘handel en werkgelegenheid’ gemaakt. De terechte conclusie luidt dat er over het verband tussen die twee geen echt algemene uitspraken mogelijk zijn: te veel héél verschillende elementen spelen hun rol. Maar even duidelijk is dat de gevoerde handelspolitiek en sociale politiek wel degelijk elkaar beïnvloeden, en dat het dus nodig is om ze op elkaar af te stemmen.
We raden u graag de lectuur aan van de samenvatting die het Internationaal Vakverbond - de wereldvakbond – maakte, slechts negen pagina’s lang.

Handel en werkgelegenheid - samenvatting
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ILO-WTO_paper_summary_and_comments_-_final.pdf
Handel en werkgelegenheid - volledige studie
http://www.ilo.org/public/english/support/publ/pdf/ilowtotrade.pdf
woordenboek globalisering met o.a. Internationale Arbeidsorganisatie  http://pala.be/woordenboek.php

Regio's: 

Lees ook