Home

Waarop letten bij verkiezingen in tijden van globalisering?

De media lopen al lang vol over de verkiezingen die er nu echt aankomen. Partijen en kandidaten doen hun uiterste best om op te vallen en u te overtuigen hun kant uit te kijken. Toch kan u maar beter zelf uw huiswerk maken. Waarop moet u bij verkiezingen dan vooral letten in tijden van globalisering?

Vertelt een partij u over wat zij een goede samenleving vindt?
Brengt zij een verhaal waarin zowel het sociale als het ecologische
en het economische allemaal de nodige aandacht krijgen?


Krijgt u een idee van hoe een partij denkt over wat een echt duurzame economie is, één die zowel welvaart weet te creëren - en daarbij binnen de draagkracht van de planeet blijft - en die de welvaart ook weet te verdelen zodat iedereen fatsoenlijk kan leven?
Of nog beter, heeft ze al (een beetje) bewezen een meer duurzame economie te kunnen bevorderen?

Heeft die partij dan ook begrepen dat je het financiële system en falende bankiers moet beletten om de economie en de samenleving in crisis te storten ? Verschaft ze dan ook klaarheid over hoe ze de wereld van het geld opnieuw in dienst wil krijgen van de economie die we nodig hebben voor een goede samenleving? Omdat onze economie ook overmorgen moet draaien, welke concrete energietransitie stelt ze voor? Hoe geraken we aan duurzame energie, en vooral weg van olie, steenkool en gas, en van kernenergie?

Welke mobiliteitsweg wil die partij bewandelen?
Hoe denkt ze over wonen? Hoe en waar ziet ze ons wonen?   Welke sociale zekerheid biedt ze?

Wat is haar opvatting over een verantwoordelijke overheid? Welke rol ziet ze voor de overheden? Welke plaats voor de samenleving? En voor de markt?

Heeft ze het verstand dat landen met de minste publieke voorzieningen - versta met de laagste belastingen - het slechts om in te leven zijn? Vertelt ze u dat weinigen zitten te springen om te emigreren naar Congo, Niger of Irak?   

Durft ze opkomen voor voldoende belastingen, op voorwaarde dat die lasten eerlijk verdeeld worden en dat de overheden efficiënt omgaan met die inkomsten?

Heeft ze een kijk op vraagstukken als migratie en ontwikkeling? Is er plaats voor de opvatting dat alle samenlevingen het recht hebben om hun eigen welvaartsmachine te ontwikkelen? Zodat mensen overal er ook voor kunnen kiezen om in eigen land te blijven, en niet te moeten migreren?

Is er in dit alles ook enige vorm van consistentie merkbaar? Of schenkt een partij vooral vastgeroeste opvattingen, opgesmukt met modegrillen die met spuug en plak aan elkaar hangen? Regeert de poll of inspireert een reëel en menselijk toekomstbeeld?

En denkt u eindelijk uw partij te hebben gevonden, of toch de minst slechte :-) ga dan vooral na of het zelf om een democratische partij gaat.
Want het allerdomste is om de politieke publieke ruimte en de democratie toe te vertrouwen aan een ondemocratische partij. In (voormalige) communistische, fascistische of andersoortige dictatoriale of fundamentalistische landen kunnen ze ervan meespreken. ... Ze blijken trouwens in het algemeen ongelooflijk slecht in het bouwen van een duurzame, sociaalecologische economie, laat staan van het tegelijk verwerkelijken van een open, democratische samenleving.

Tja, u merkt het, u komt er niet met de stemtest. En daarenboven zal u ervaren dat u beter voortdurend aan politiek doet, niet enkel om de zoveel jaar in het stemhokje… al is dat nu wel uw eerste grote kans om uw zeg te hebben en het beleid – in Vlaanderen, België en Europa - mee te sturen in de richting van een meer sociale, duurzame en democratische wereld. Op 25 mei is het tijd voor een geïnspireerde, weloverwogen keuze. Veel succes.

Dirk Barrez – 10 mei 2014

Landen: 
Regio's: 
Thema: 

Lees ook