Home
Nieuws
dinsdag 24 juni 2008

Wie zweert bij buitenlandse investeringen om er economisch wel bij te varen, zou wel eens van een kale reis kunnen thuiskomen. Een nieuwe en heel internationale studie in een tiental Latijns-amerikaanse landen laat maar één conclusie toe: behoudens enkele uitzonderingen slagen buitenlandse investeringen er niet in om een brede economische...Lees verder

Nieuws
dinsdag 29 april 2008

Het begint al 's morgens. Je bent goed op tijd om nog een koffie te kunnen drinken of iets te eten. Maar de fabrieksbazen, meestal Koreanen, manipuleren hun uurwerken om je vroeger dan zeven uur te laten beginnen. In sommige fabrieken is het de hele dag lang verboden te drinken,...Lees verder

Artikel
maandag 21 april 2008

Ik heb zopas de nieuwe landenreeks Chili gelezen, geschreven door Marcel Bayer. Wat een ontgoocheling.Lees verder

Nieuws
dinsdag 29 januari 2008

De Braziliaanse federale grondwet voorziet in het recht van alle burgers op toegang tot publieke informatie. Zo hoort het ook in een democratisch land, want geen democratie zonder transparantie en recht op informatie. Maar de Braziliaanse wetgever heeft totnogtoe nagelaten om een kader te scheppen die dat recht ook echt...Lees verder

Nieuws
dinsdag 11 september 2007

De maquila of maquiladora is een typisch verschijnsel van de globalisering . Bedrijven uit rijke landen brengen productie over naar lageloonlanden om hun kosten te drukken. Voorbeeld bij uitstek zijn confectieateliers die werken voor de grote kledingmultinationals. In Midden-Amerika dateren de eerste maquilas van de jaren zeventig van vorige eeuw...Lees verder

Nieuws
woensdag 21 februari 2007

Niet alleen China is aan een economische expansie in Afrika bezig, ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hebben ondernemingen Afrika ontdekt als interessante markt.Lees verder

Opinie
donderdag 1 februari 2007

Meestal kennen we Senegal nu als het land waar steeds meer mensen in kleine bootjes de oceaan opgaan om richting Europa te varen.Lees verder

Artikel
donderdag 11 januari 2007

Meestal kennen we Senegal nu als het land waar steeds meer mensen in kleine bootjes de oceaan opgaan om richting Europa te varen. Maar weten we ook waarom ze willen vertrekken? Het antwoord is te rapen op straat, in de vele winkeltjes waar melkpoeder wordt verkocht of melk op basis...Lees verder

Pagina's