Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Vervrouwelijking van de armoede

  ... in op het fenomeen van de ‘vervrouwelijking' van de armoede . De auteurs benadrukken dat er verschillende definities bestaan ... de eerste VN-Vrouwenconferenties. Het fenomeen gaat over armoede en over genderongelijkheid, dus over de armoedeverschillen tussen ...

 2. 18. De millenniumdoelstellingen: armoede en honger halveren kan niet zonder de oorzaak aan te pakken

  22 december 2004 De grootste armoede en honger uitbannen, lager onderwijs wereldwijd ... duurzame economische groei noodzakelijk is om armoede te bestrijden, maar ook dat groei alleen niet volstaat om daarin te ... om duurzaam met het milieu om te springen. Om armoede en honger uit te roeien is inkomensherverdeling nodig en ...

 3. Strijd tegen armoede kijkt ook naar onrechtvaardige handel

  ... aandacht gevraagd voor de strijd tegen extreme armoede . In meer dan 90 landen organiseert de Global Call to Action ... het gebrek aan politieke wil om de echte problemen van armoede ook effectief aan te pakken. Daarom willen de organisatoren dit ...

 4. Economische groei werkt niet om armoede te bestrijden

  ... dat alleen een volgehouden economische groei de armoede uit de wereld zou kunnen bannen. Met veel cijfermateriaal tonen de ... ging maar 60 dollarcent naar de bestrijding van absolute armoede (minder dan 1 dollar per dag). Bovendien worden arme mensen in ...

 5. 6. De verhandeling van rijkdom en armoede - we moeten de economie democratiseren

  ... niet te betalen valt. En terwijl miljoenen mensen de armoede en zelfs de honger worden ingedreven, boeken de grote ... niet zozeer welvaart schept, dan wel rijkdom en vooral armoede verhandelt op de wereldmarkten. Of dat nu gebeurt via een ...

 6. Het ziekbed van Europa. Van crash tot succes tot crisis

  ... net nu, nu vele jongeren geen werk vinden, de armoede zienderogen toeneemt, een groene economie al te ver weg blijft en ... is niet sociaal als het de Europeanen niet vrijwaart van armoede , en jongeren geen toekomst weet te bezorgen in tal van landen. ...

 7. Tegen zombie mensenrechten bepleit VN-rapporteur basisinkomen

  ... Rapporteur van de Verenigde Naties  over extreme armoede en mensenrechten . Hij merkt dat het systeem van ... om het vervolgens te vergelijken met andere manieren om armoede aan te pakken. Even aanstippen dat de visie van Pala (1) al vele ...

 8. Inkomensongelijkheid en armoede stijgen in vele rijke landen. Duitsland, de grootste Europese economie, scoort opvallend slecht

  ... waren. Sinds 2000 vergroot zowel de ongelijkheid als de armoede er sneller dan in om het even welk ander OESO-land. De Duitse ...

 9. 7 oktober - Internationale Dag voor Waardig Werk: lage lonen zullen armoede doen toenemen in Kenia

  ... tot de vaststelling dat lagere lonen alleen maar de armoede zouden doen toenemen en de kans op waardig werk voor ...

 10. Coöperatieve bedrijven sterk in bestrijden armoede

  ... erop dat ze ook de kwaliteiten vertonen om mensen uit armoede te halen en naar de formele economie te leiden. Al in de 19 de ...

Pagina's