Home

Strijd tegen armoede kijkt ook naar onrechtvaardige handel

Op 17 oktober wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen extreme armoede. In meer dan 90 landen organiseert de Global Call to Action Against Poverty (GCAP) campagnes om aandacht te vragen voor de realisatie van de VN-Millenniumdoelstellingen. Die werden in 2000 plechtig afgekondigd tijdens een speciale zitting van de VN. Tegen 2015 zouden die doelstellingen bereikt moeten zijn. Op 1 juli 2007 was de campagneperiode dus halfweg, maar het ziet ernaar uit dat vooral de armste landen van Afrika deze minimumdoelstellingen geenszins zullen halen. Dagelijks sterven nog 50.000 mensen aan de gevolgen van ziektes en andere oorzaken die perfect voorkomen hadden kunnen worden. Meer dan één miljard mensen moet overleven met minder dan één dollar per dag. Armoedebestrijding is evenwel slecht één aspect van de ontwikkelingsproblematiek. Hoe langer hoe meer wil de civiele samenleving betrokken worden bij discussies over de efficiëntie van de hulp, goed bestuur, schuldverlichting en vooral de economische globalisering. De groeiende kloof tussen arm en rijk op wereldschaal, maar ook binnen landen of landengroepen vormt een bedreiging voor een stabiele ontwikkeling. Kumi Naidoo, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse GCAP-afdeling, riep de deelnemers aan de actiedag van 17 oktober op extra aandacht te hebben voor het onrechtvaardige handelsbeleid waarvan de armste landen het grootste slachtoffer zijn. Vele actievoerders van de voorbije jaren zijn ontgoocheld geraakt door het gebrek aan politieke wil om de echte problemen van armoede ook effectief aan te pakken. Daarom willen de organisatoren dit jaar de actiemiddelen uitbreiden tot de nieuwste media: blogs, videoboodschappen op You Tube en sms-acties moeten de wereldleiders herinneren aan de vele gebroken beloftes sinds 2000.
Op een tweedaagse conferentie in het Tanzaniaanse Dar es Salaam onder de titel Mobilizing Aid for Trade riepen de deelnemers de Afrikaanse regeringsleiders op van hun handelsbeleid een echt instrument te maken voor ontwikkeling. Vooral op het vlak van regionale integratie kan nog veel gebeuren ten gunste van een duurzame ontwikkeling.

Actiedag 17 oktober wereldwijd  ‘Stand Up - Speak Out'

Belgische campagne Verzet tegen Extreme Armoede

‘Aid for Trade' AU Monitor

Regio's: 

Lees ook

Wanneer is de eerste Grote Footprint-herdenking, in 2162?

Indrukwekkend was de grote slavernij-herdenking: goede woorden, mooie beelden, indringende zang en natuurlijk het onderkennen van de vreselijke geschiedenis die onze voorouders hebben veroorzaakt. Met ongekend leed en negatieve gevolgen tot vandaag: de 'doorwerking' zoals het terecht werd genoemd. Wanneer herdenken we dan de 'Footprints' van de rijken?