Accueil

Compensatieplan nodig om armste landen te redden van gevolgen klimaatverandering

Stilaan iedereen is er nu wel van overtuigd dat menselijke activiteit bijdraagt tot een globale klimaatverandering waarvan de gevolgen nog nauwelijks te overzien zijn. Bij de voorstelling van het VN-rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op vrijdag 2 februari in Parijs werd duidelijk dat de meest kwetsbare ontwikkelingslanden de zwaarste gevolgen zullen ondervinden van de klimaatverandering. Hoewel de industrielanden de grootste verantwoordelijk dragen voor de uitstoot van broeikasgassen, worden de armste bevolkingsgroepen nu al geconfronteerd met toenemende droogtes, overstromingen en conflicten over steeds schaarser wordende essentiële grondstoffen. Voor de Britse NGO’s Christian Aid en ActionAid is het dan ook de hoogste tijd om werk te maken van een compensatieplan. Volgens Andrew Pendleton, klimaatexpert bij Christian Aid, is het idee van de Wereldbank (beschermende investeringen tot 40 miljard dollar per jaar in ontwikkelingslanden) het absolute minimum waarmee de rijke industrielanden over de brug zouden moeten komen. “Dit is geen vorm van hulp, maar van pure rechtvaardigheid”, vindt hij. De rijke landen blijven doorgaan met de uitstoot van schadelijke gassen en hebben niet meer dan aalmoezen over voor ontwikkelingssamenwerking of schuldkwijtschelding. Een overlevingsstrategie met de omvang van een Marshallplan is nodig om de negatieve gevolgen op korte termijn op te vangen, zegt Christian Aid. De huidige compensatiefondsen (o.a. Special Climate Change Fund) in het kader van de VN zijn alleen gebaseerd op vrijwillige bijdragen van de lidstaten en zullen zeker niet volstaan om het tij te keren. Eind 2006 was bovendien nog maar een kleine fractie van het in 2001 op de Klimaattop van Marrakech toegezegde geld effectief overgemaakt aan het fonds. Het Adaptation Fund, gebaseerd op een verplichte heffing van 2% op de projecten in het kader van Clean Development Mechanism, is niet eens uit de startblokken gekomen. Toch zou dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook op wereldvlak kunnen toepassen.

Christian Aid http://www.christianaid.org.uk/news
Alertnet (Reuters) http://www.alertnet.org/printable.htm?URL=/thenews/fromthefield/218275/117042210369.htm
ActionAid-rapport ‘Unjust Waters’  http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/unjust_waters.pdf

Regio's: 
Thema: 

Lees ook