Accueil

Doomsday Clock op vijf voor twaalf gezet wegens nieuw kerntijdperk en klimaatverandering

De wetenschappers van de ‘Bulletin of the Atomic Scientists’ schatten met hun Doomsday Clock de grootte van de gevaren in die de mensheid loopt. Ze hebben hun klok met twee minuten vooruit geschoven tot vijf voor twaalf. Zo kort bij middernacht, dat is niet meer voorgekomen sinds 1984, de periode van de zogenaamde Koude Oorlog tussen vooral de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjetunie.
Reden voor die groeiende onrust is wat zij het twee kerntijdperk noemen: kernwapens raken meer en meer verspreid, de VS beklemtoont opnieuw de bruikbaarheid van deze wapens, de beveiliging van nucleair materiaal loopt mank en er is de blijvende aanwezigheid van zowat 26.000 kernwapens in de VS en Rusland.
Een tweede reden voor hun ongerustheid is de klimaatverandering die op ons af komt. Volgens de wetenschappers vormt die nu samen met de vernietigende gevolgen van een kernoorlog de grootste bedreiging voor de menselijke beschaving.
Ze zien nog een derde zorgwekkende evolutie. Biotechnologie en andere nieuwere technologieën kunnen jammer genoeg ook misbruikt worden om er afschrikwekkende wapens mee te fabriceren.

In Frankrijk roept intussen L’alliance pour la Planète op om onze planeet vijf minuten rust te gunnen. Heel concreet wordt iedereen gevraagd alle lichten te doven op 1 februari tussen 19.55 en 20.00 uur. Bedoeling is dringende aandacht te vragen voor het gevaar van de klimaatverandering.

Doomsday Clock  http://www.thebulletin.org/minutes-to-midnight/
L’alliance pour la Planète  http://www.lalliance.fr/

Regio's: 
Thema: 

Lees ook