Accueil

Nieuw UNEP-rapport : anders bouwen tegen opwarming

De wereld is in opbouw. Voor één keer is het hier letterlijk bedoeld, want er wordt nogal wat gebouwd, met China als bijna onvermijdelijke uitschieter. Veel van die nieuwe gebouwen zijn echter niet klimaatvriendelijk. Dat is vooral jammer omdat zij tachtig procent van hun energie verbruiken tijdens hun bestaan én omdat gebouwen verantwoordelijk zijn voor dertig tot veertig procent van het mondiale energiegebruik.
Het rapport ‘Gebouwen en klimaatverandering’, vers van de pers, ziet vele mogelijkheden om daar wat aan te doen. Zo zou Europa al in 2010 een vijfde minder energie verspillen indien onze energiestandaarden voor nieuwe en oude gebouwen hoger zouden liggen.
Eenvoudige maatregelen zoals zonneoriëntatie, afscherming van de zon, natuurlijke ventilatie en betere isolatie helpen een heel eind op weg. Verbeterde technologie leidt dan nog tot betere resultaten.
Een belangrijke rol is weggelegd voor regeringen. Zij moeten het bouwen in een ecologisch duurzame richting sturen.
En de bouwsector zelf is minstens even cruciaal. Van architecten tot eigenaars, van bouwpromotoren tot bouwfirma’s, allemaal moeten zij zich scholen in milieuvriendelijk bouwen… en dan die kennis in praktijk omzetten, niet vergeten natuurlijk.

UNEP rapport  ‘Buildings can play a key role in combating climate change’
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=502&ArticleID=5545&l=en
PALAbrief 53 – Met een grootscheeps ecologisch woningbouwprogramma slaan we minstens drie vliegen in één klap
http://www.pala.be

Regio's: 
Thema: 

Lees ook