Accueil

Wereldbank begint eindelijk de fundamentele arbeidsnormen te respecteren

Al sinds 1919 vertaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de rechten van werknemers in sociale normen en probeert die ingang te doen vinden in de wereld. Maar in haar ruim zestigjarig bestaan heeft de Wereldbank nooit wakker gelegen van die arbeidsnormen. Daar komt verandering in met wat een belangrijk precedent kan worden. De Wereldbank heeft beslist om vanaf 1 mei leningen aan de privé-sector afhankelijk te maken van het respecteren van de fundamentele IAO sociale normen, van een aantal basisnormen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en van bescherming van contractuele arbeidskrachten.
Mogelijk is dit een eerste stap naar meer coherentie tussen het beleid van de Wereldbank en van de Internationale Arbeidsorganisatie - twee belangrijke poten van het broodnodige mondiale bestuur, en hopelijk ook naar de integratie van de arbeidsnormen in het beleid van de Wereldbank.

Echo ABVV http://www.abvv.be/code/nl/fram016.htm
IAO en sociale basisnormen  http://www.ikwilniet.org/woordenboek.php?id=00075
http://www.worldbank.org
www.ilo.org

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.