Home

Aluminium is blinde vlek van auto-industrie

Het chiptekort in de mondiale productieketen van auto’s slorpt alle aandacht op. Voor het vele onheil dat de winning van bauxiet, nodig om aluminium te maken voor al die voertuigen, meebrengt, is er amper belangstelling.

Het lichtere metaal aluminium speelt een sleutelrol in de transitie naar elektrische en minder belastende auto’s. Voor de productie ervan is een massa bauxiet nodig. De explosie van de vraag naar die grondstof veroorzaakt dan ook een enorme toename van mijnbouwactiviteiten.

In het West-Afrikaanse Guinee bevinden zich de grootste bauxietvoorraden. Het kerven in de aarde is er het jongste decennium ontzettend snel uitgebreid. Terwijl het land in 2014 slechts vier procent van de wereldproductie leverde, is dat maar liefst 22 procent geworden in 2020.

Wie is verwonderd dat China de belangrijkste bestemming is? Daar wordt er aluminium van gemaakt, en vervolgens auto-onderdelen die hun weg vinden naar de grote autobedrijven. Deze industrie verbruikte in 2019 zowat achttien procent van alle aluminium. En haar vraag zou verdubbelen tegen 2050.

Maar laten we even stilstaan in Guinee en andere landen waar de bauxietmijnbouw tekeer gaat met verwoestende gevolgen voor mensen en milieu. Velen verliezen hun vruchtbare grond, hun inkomen keldert en ze verzeilen in bittere armoede. Het betert er niet op voor lokale gemeenschappen als de mijnbouw rivieren vervuilt en tot zware ontbossing leidt: hun bestaan wordt er nog moeilijker door.

Over deze loodzware ecologisch impact en aantasting van mensenrechten publiceerde Human Rights Watch samen met Inclusive Development International in juli 2021 het rapport Aluminium: The Car Industry’s Blind Spot.

Een kwestie van verantwoordelijkheid…

De ondertitel Why Car Companies Should Address the Human Rights Impact of Aluminum Production.maakt duidelijk dat de auto-industrie verantwoordelijkheid draagt: als ze aluminium gebruikt, moet ze erover waken dat de mijnbouwbedrijven minimale sociale en milieunormen respecteren.

Uit het rapport blijkt hoe moeilijk en moeizaam dat proces in de praktijk verloopt: drie bedrijven, BYD, Hyundai en Tesla, antwoorden zelfs niet op vragen om informatie.

… én van een dwingende overheid

Het is heel twijfelachtig dat alle autobedrijven en meer nog alle mijnbouwbedrijven hun verantwoordelijkheid snel en volledig zullen nemen… zeker zolang het de wereld ontbreekt aan instellingen die ook de stok kunnen hanteren. Er is met andere woorden een mondiale overheid nodig die bedrijven kan dwingen om sociaal én ecologisch duurzaam te ondernemen. (db)

Bron
Het rapport Aluminium: The Car Industry’s Blind Spot van Human Rights Watch en Inclusive Development International is hier te downloaden als PDF

Lees ook
Kerven in de wereld. Onbetaalbare jacht op bodemrijkdommen | vierdelig essay over de onbetaalbare jacht op bodemrijkdommen
Schaarse grondstoffen risico voor bevoorrading en duurzaamheid
Als het om duurzaam ondernemen gaat, volstaan bedrijfscodes en labels niet


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook