Home

Werknemers denken mee over circulaire economie

Als we een circulaire economie willen, is die maar echt duurzaam als we de werknemers ervan veilige jobs kunnen waarborgen. De Europese vakbond van de publieke diensten toont aan dat dit nu niet het geval is.

Het pleidooi voor een circulaire economie wint de jongste jaren aan kracht. Het wordt vooral gevoed door wetenschappers, gespecialiseerde organisaties en sommige politici die niet altijd oog hebben voor de belangen van de heel kwetsbare werknemers die erin meedraaien.

Werknemersorganisaties zoals de Europese vakbond van de publieke diensten, afgekort EPSU, koppelen al langer sociaal beleid en milieubeleid. Zij scharen zich voluit achter de ambitie van een circulaire economie.

Maar zij wijzen erop dat vele jobs gevaarlijk, ongezond en onveilig zijn, daarenboven slecht betaald en met schaarse werknemersrechten. Vermijdbare ongevallen met dodelijke afloop scherpen de verontwaardiging.

Begin september publiceerde EPSU het rapport Safe Jobs in the Circular Economy dat de gezondheid en veiligheid onderzoekt in de sector van afval- en afvalwaterbeheer.

Dat rapport benadrukt de noodzaak om het werk in deze sector zichtbaar en officieel te krijgen. Zo wordt het mogelijk om fatsoenlijke lonen te verzekeren én hun veiligheid en gezondheid te beschermen. Dat kan niet als veel werk van hergebruik en recyclage zich afspeelt in de schemerzone van de informele sector, en nog minder als dat werk wordt geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. (db)

Bron
Safe Jobs in the Circular Economy - A new EPSU report
voor de Franse versie - Des emplois sûrs pour l’économie circulaire - Un nouveau rapport de la FSESP
Deaths of workers in Waste Management Sector in one week: Lack of compliance in Health and Safety

Zie ook Pala woordenboek voor de term circulaire economie

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook