Home

Europees sociaal model heruitvinden

ETUC-EVV Wenen mei 2019

In hun Weens manifest pleiten de Europese vakbonden voor een vernieuwd Sociaal Contract voor Europa. Ze willen bouwen aan een Europa dat eerlijker is voor de werknemers. Maar hebben ze de kracht daarvoor?

Essentieel voor nieuw sociaal model
zijn duurzaamheid én rechtvaardigheid

Meer dan 600 afgevaardigden van negentig vakbonden uit achtendertig Europese landen en van tien Europese vakbondsfederaties verzamelden vorige maand voor hun congres in Wenen. Dit Europees Verbond van Vakverenigingen komt nu met zijn EVV manifest 2019-2023.

In het defensief gedrukt door politieke, economische en maatschappelijke veranderingen, benadrukt de syndicale beweging haar verantwoordelijkheid om de democratie te verdedigen, en het Europese sociale model dat ze ziet als de belangrijkste verwezenlijking van vorige eeuw.

Een vernieuwd en sterk Sociaal Contract voor Europa

Essentieel voor een vernieuwd en sterk Europees sociaal model is het verweven van duurzaamheid én van rechtvaardigheid in de economische politiek, in arbeidsorganisatie en -voorwaarden, in handel en globalisering, in migratiebeleid.

Maar het is moeilijk om een meer fair Europa voor werknemers te maken als de gevoerde economische politiek het sociaal contract onder de Europese sociale markteconomie onder druk zet. Daarom wil het EVV een vernieuwd Sociaal Contract voor Europa – 13 punten telt het - met een duidelijke plaats voor overheid, werknemers en werkgevers. Men wil niet langer dat bedrijven de ééngemaakte markt misbruiken om winst te maken door werknemers uit te buiten of belastingen en sociale bijdragen te ontwijken.

Kan dit lukken?

De meest relevante vraag is of de Europese vakbonden de slagkracht zullen vinden om dit manifest tot politieke werkelijkheid te maken. Hebben zij nog, of creëren zij opnieuw, de hefbomen om hun ambities gaandeweg te realiseren?

Niet toevallig staat in het manifest ook te lezen: “We zullen een vernieuwde en sterkere vakbeweging uitbouwen, in staat om de huidige politiek te veranderen en iedereen mee te nemen die nu uitgesloten is van bescherming en ongelijk wordt behandeld.” Dat zijn er velen. (db)

Bron
Vienna Manifesto van EVV - ETUC


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

VOOR DE KOST. 40 mensen over hun job en echt werk

cover Voor de kost. 40 mensen over hun job en echt werk

Pala aanbod €14 i.p.v. €22,99 
gratis verzending 

Een economie in verandering betekent ook transitie in ons werk. 40 mensen uit de meest verschillende sectoren vertellen over de bedreigingen en uitdagingen voor hun jobs: sommige overleven, andere staan onder druk en voortdurend komen er nieuwe beroepen aan. Wat opvalt is hoe graag mensen werken … maar ook dat ze meer greep op hun werk wensen en willen meedenken over hoe dat werk beter kan.

14,00 €