Home

Geknoei met biochemische kringlopen

PLANETAIRE GRENZEN 3

Het klinkt onwaarschijnlijk. Toch is de stikstofkringloop, vooral door overmatig gebruik kunstmest in de landbouw, nog veel meer verstoord dan de al ver gevorderde klimaatcrisis. En met de fosforkringloop balanceren we op het randje van de planetaire grens.

Gevaarlijke gamechanger: kunstmest
haalt planetaire kringlopen onderuit

Stikstofkringloop

De mens heeft sinds de industriële revolutie de stikstofkringloop op aarde nog veel meer verstoord dan de mismeesterde koolstofkringloop die ons met de klimaatcrisis heeft opgezadeld.

De hoofdoorzaak voor wat er misloopt met de stikstofkringloop is het onverantwoord grote gebruik van kunstmest in onze landbouw. Op sommige plaatsen is de verbranding van fossiele brandstoffen de grote boosdoener. Zogenaamde biobrandstoffen, vooral dan ethanol, vergroten dat probleem.

Een kwalijk trio

De verstoorde stikstofkringloop vormt samen met de klimaatverandering en de belaagde biodiversiteit een hoogst kwalijk trio van planetaire grenzen die zwaar zijn overschreden. Telkens zitten we volledig in het rood.

Fosforkringloop

Voor de fosforkringloop blijkt dat nog niet helemaal het geval te zijn. Maar dat vormt geen reden tot optimisme want de planetaire grens is vlakbij.

Onduurzame landbouw

Opnieuw is het de toepassing van kunstmest die voor de grootste problemen zorgt. Het onderlijnt hoe onduurzaam onze huidige landbouw is en dus hoe hard de transitie van ons voedselsysteem dringt.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur

Deze bijdrage is gebaseerd op Barrez Dirk, TRANSITIE. Onze welvaart van morgen, p.36-37, voor meer info en kopen klik hier

Meer lezen over de stikstofkringloop - klik hier
Meer lezen over de fosforkringloop - klik hier

Lees volgend artikel PLANETAIRE GRENZEN 4

Vind alle bijdragen via dit overzicht van de artikelreeks PLANETAIRE GRENZEN 


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook