Home

Nederland wil voetafdruk halveren

Om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, wil Nederland de mondiale voetafdruk van zijn consumptie halveren in 2050. Het Planbureau stippelt de weg uit maar critici wijzen op tekortkomingen. Vooral wil de Werkgroep Voetafdruk Nederland de halvering al in 2030.

De Nederlandse voetafdruk met de helft verminderen vereist volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een integrale benadering: er zijn diepgaande transities noodzakelijk voor zowel de voedselvoorziening, de energievoorziening als voor het gebruik van grondstoffen.

Na een eerste nota in 2012 publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving nu een tweede nota over de voetafdruk. En opnieuw levert de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) gefundeerde kritiek.

De werkgroep erkent dat het model beter is beschreven en dat enkele nieuwe voetafdrukken zijn toegevoegd, zoals de water- en materialen-voetafdruk. Maar de mondiale gevolgen van de overshoot zijn niet goed beschreven, en de relatie met de mensenrechten wordt niet gelegd.

Voorts is WVN van oordeel dat de ware oorzaken van de biodiversiteitsverliezen niet goed worden geanalyseerd. Bijvoorbeeld de algehele vervuiling door (micro)plastic en het gebruik van vele gifstoffen, zoals in de landbouw, worden zelfs niet genoemd.

Opbouwende kritiek

Net als WVN is ook vanuit het Global Footprint Network kritiek geuit op de notitie. Uitdrukkelijke bedoeling is echter telkens dat er vooruitgang kan worden geboekt in het behalen van de doelstellingen. Of, zoals de Werkgroep Voetafdruk Nederland aangeeft: hopelijk heeft onze kritiek geleid tot een nuttige mailwisseling met het Planbureau voor de Leefomgeving.

Voor snelle, diepgaande en echt duurzame transities zullen overheden en georganiseerde (civiele) samenleving – en overigens ook de economische spelers - elkaar goed moeten leren vinden. Hun relaties en samenwerkingen moeten opbouwend en vruchtbaar zijn, waarbij ze de werkelijkheid die zich aandient voluit erkennen, zonder enige verbloeming of minimalisering.

Het is echter zeer de vraag of het grote spanningsveld tussen 2030 en 2050, de streefdata van respectievelijk de WVN en de Nederlandse overheid om de voetafdruk te halveren, overbrugd geraakt. (db)

Lees meer
Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit

Weblinks
Planbureau voor de Leefomgeving – PDF Halveren van de Nederlandse voetafdruk
Werkgroep Voetafdruk Nederland - website voetafdruk.eu


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook