Home

Scherpstellen - We geven de wereld FN cadeau

Dit land heeft de twijfelachtige eer om een wereldwijd bekende wapenfabriek te bezitten waarvan de handvuurwapens opduiken in zowat alle conflicten op onze aardbol, FN Herstal, eigendom van het Waals Gewest.

Waarom doen we ze niet cadeau aan de Verenigde Naties, op één voorwaarde? De geproduceerde wapens mogen enkel terechtkomen bij legitieme en democratisch gecontroleerde politiemachten.

Dat zou voor de wereld een principiële reuzensprong betekenen op weg naar ontwapening en naar een geweldmonopolie voor democratische overheden. Dan kunnen we echt hopen op een veiliger wereld waarin we veel vrijer kunnen rondlopen. (db)
 

Het voorstel om FN cadeau te geven aan de Verenigde Naties is voor het eerst geformuleerd in We geven de wereld FN cadeau (verschenen in PALAbrief 25-11-2003). Er wordt voor gepleit in het boek Barrez Dirk, Van eiland tot wereld. Appel voor een menselijke samenleving (2008, p.187).

Het is hernomen en verwerkt in Is er oorlog nodig om de oorlog uit te roeien? (24-10-2014), een bijdrage die voortwerkt op Steeds meer gewapende conflicten, oorlog en geweldsdoden? Neen, toch niet (2-9-2014)

Lees ook

Scherpstellen - dubbel subsidie gevoel

Wie kent dat dubbel gevoel bij het wijdverspreide enthousiasme voor subsidies?
Ja, subsidies kunnen belangrijk zijn en er kunnen zelfs heel goede redenen voor zijn.
Maar ook is er het grote probleem van afhankelijkheid, van willekeur en van administratieve overlast.

Zoals een Indiër me ooit toevertrouwde, een maatschappelijke ondernemer die een indrukwekkende beweging op gang had getrokken met tal van sociale, culturele en economische realisaties: